U bent hier

Actieve conservatie en restauratie

Actieve conservatie

Met actieve conservatie worden behandelingen bedoeld die worden uitgevoerd op de voorwerpen zelf, met het doel de bestaande toestand van het object zoveel mogelijk te consolideren. Het gaat hier om behandelingen als houtwormbestrijding, het aanpakken van schimmels, het reinigen van textiel... Deze ingrepen kunnen alleen uitgevoerd worden door speciaal daarvoor opgeleide restauratoren.

Restauratie

Het restaureren van een voorwerp gaat verder dan conserveren. Daar waar conservatie streeft naar het behoud van het object, gaat restauratie een stap verder: bij restauratie wordt het object tot op zekere hoogte hersteld en 'mooier gemaakt' dan het voor de restauratie was. Een beschadigd schilderij conserveren zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat men de verflaag alleen tracht te consolideren. Datzelfde schilderij restaureren kan dan impliceren dat ook de lacunes worden ingevuld om het schilderij beter "leesbaar" te maken.

Restauraties zijn vaak dure aangelegenheden, omdat ze zeer arbeidsintensief zijn en men soms te lang wacht alvorens hulp in te roepen.

Onder het motto "voorkomen is beter dan genezen" worden erfgoedbeheerders aangeraden om op tijd inspecties te laten uitvoeren en advies in te winnen bij de daartoe bevoegde instanties en verenigingen, zodat restaureren overbodig wordt. Monumentenwacht Vlaanderen vzw trekt al jarenlang de kaart van de preventieve erfgoedzorg en is een ideale partner in dit kader.

Indien restaureren toch onvermijdelijk is, vertrouw dan enkel op een gespecialiseerde restaurateur. Om erfgoedbeheerders te helpen bij hun zoektocht naar een goede restaurateur, is er de beroepsvereniging van restaurateurs BRK en Art Restores Association vzw ARA. Voor beschermd erfgoed kan natuurlijk ook beroep worden gedaan op de inspecteurs van de Vlaamse overheid.