U bent hier

Advies en begeleiding

Algemeen advies

Iedereen kan bij ons terecht met al zijn vragen of problemen rond religieus erfgoed en het beheer ervan. We proberen je zo snel mogelijk verder te helpen, met een concreet antwoord of met een doorverwijzing naar een andere organisatie. Algemene informatie vind je ook op deze website. Bijvoorbeeld in de rubriek wegwijs in religieus cultureel erfgoed, of in de veelgestelde vragen.

Het team van het departement Religieus Cultureel Erfgoed verleent graag eerstelijnsadvies over:

  • Inventarisatie van objecten
  • Collectiebeheer
  • Kunsthistorisch advies (iconografie, dateringen, toeschrijvingen…) en expertise
  • Behoud en beheer van kunst- en historische voorwerpen zoals liturgische gewaden, relieken en devotionalia…
  • Restauratie en conservatie van (kerkelijke) kunstvoorwerpen
  • Selectie van objecten
  • Archief- en bibliotheekzorg
  • Organisatie van tentoonstellingen voor religieuze kunst

Intensieve begeleiding

Begeleiding gaat verder dan algemeen advies en duidt op maatwerk. Ons team stelt zijn expertise ter beschikking aan religieuze instellingen en erfgoedorganisaties, bijvoorbeeld bij de begeleiding van projecten en bij de herbestemming van erfgoedcollecties. We streven daarbij steeds naar een integrale aanpak, gedragen door alle betrokken partijen.

Kostprijs

Algemene adviezen kunnen meestal per mail of telefonisch worden behandeld en zijn kosteloos. Soms rekenen we eventuele onkosten aan, bijvoorbeeld wanneer een medewerker ter plaatse komt. Bij uitgebreider advies op maat spreken we over een begeleiding.

Voor een intensieve begeleiding vragen we een vergoeding, op basis van een vooraf opgestelde kostenraming en rekening houdend met de werklast en tijdsbesteding.  Herbestemmingen die volgen op een inventarisatie door het CRKC zijn kosteloos. Hierbij rekenen we enkel bijkomende onkosten aan (verplaatsingskosten van de CRKC medewerker, huur of aankoop van materiaal etc.).