U bent hier

Atlas van het religieus erfgoed in Vlaanderen - 2012 tot 2014

Een van de doelstellingen van CRKC is het in kaart brengen van het religieus erfgoed in Vlaanderen. Een duidelijk overzicht van wat er aan religieus erfgoed voorhanden is, waar het zich bevindt en wat de bewaaromstandigheden zijn, vormt een basisvoorwaarde voor een verantwoord en doelgericht beheer op lange termijn. 

Het CRKC rondde het onderzoek in 2013 af. Een aantal resultaten zijn gebundeld in het boek 'Atlas van het religieus erfgoed in Vlaanderen', dat officieel werd voorgesteld op 5 mei 2014. Het rapport geeft een overzicht van het erfgoed van de geloofsgemeenschappen van de zes erediensten die door de overheid erkend zijn: de anglicaanse, islamitische, Israëlitische, orthodoxe, protestants-evangelische en de rooms-katholieke eredienst. Voor het onroerend erfgoed beperkte het onderzoek zich tot de gebouwen van de openbare eredienst. Voor het roerend erfgoed werden objecten, archieven en bibliotheken onder de loep genomen. Er is ook aandacht voor algemene juridische aspecten en - indien van toepassing -  bepalingen opgelegd door het religieus rechtssysteem. Gegevens over de parochiekerken in Vlaanderen zijn grotendeels afkomstig van de bevraging die het CRKC in 2012-2013 uitvoerde bij alle Vlaamse parochies.

Meer informatie over de publicatie vindt u in het verschenen persbericht van 5 mei 2014. U kan de publicatie bestellen via deze website.