U bent hier

Bevraging parochiekerken - 2012 tot 2014

De eerste opdracht van het expertisecentrum voor onroerend kerkelijk erfgoed was om het landschap van de parochiekerken van Vlaanderen in kaart te brengen via een bevraging. Dit was de eerste stap van het kerkenbeleidsplan. Het CRKC wil de instanties die betrokken zijn bij het beheer en de toekomst van de parochiekerken in Vlaanderen concrete gegevens ter beschikking stellen waarmee het beleid voor de beleidsperiode 2014-2019 kan onderbouwd worden. De gegevens uit de bevraging werden na de verwerking ervan, in eerste instantie aan de lokale en centrale kerkbesturen en de bisdommen teruggekoppeld. De resultaten van de bevraging werden gevalideerd en ingeladen in de ODIS-databank, een dynamische contextuele webdatabank voor de studie van intermediaire structuren. Naast gegevens over gebouwen, bevat de databank ook gegevens over organisaties, personen en families, gebeurtenissen en periodieken, en archieven. Ze worden aanhoudend aangevuld, geactualiseerd en met elkaar verbonden. Het datapakket van de parochiekerken is vanaf 15 september 2014 raadpleegbaar via de website van CRKC.

De bevraging verliep online. Daartoe ontvingen de contactpersonen van de kerkfabrieken een e-mail of brief met daarin een gepersonaliseerde en beveiligde link naar de online-versie van de enquête. Hiernaast (onder bijlagen) vindt u de volledige vragenlijst en een uitgebreide toelichting.

Een aantal resultaten werden gebundeld in de publicatie 'Atlas van het religieus erfgoed in Vlaanderen'.