Bij wie kan ik terecht voor advies?

Iedereen kan bij ons terecht met al zijn vragen of problemen rond religieus erfgoed en het beheer ervan. We proberen je zo snel mogelijk verder te helpen, met een concreet antwoord of met een doorverwijzing naar een andere organisatie. Algemene informatie vind je ook op deze website, bijvoorbeeld in de rubrieken wegwijs in religieus cultureel erfgoed en wegwijs in onroerend kerkelijk erfgoed.

De medewerkers van het CRKC verlenen u graag eerstelijnsadvies met betrekking tot:

Religieus cultureel erfgoed

 • Inventarisatie van objecten
 • Collectiebeheer
 • Kunsthistorisch advies (iconografie, dateringen, toeschrijvingen…) en expertise
 • Behoud en beheer van kunst- en historische voorwerpen zoals liturgische gewaden, relieken en devotionalia…
 • Restauratie en conservatie van (kerkelijke) kunstvoorwerpen
 • Selectie van objecten
 • Archief- en bibliotheekzorg
 • Organisatie van tentoonstellingen voor religieuze kunst
Onroerend kerkelijk erfgoed
 • Valorisatie, medegebruik, neven- en herbestemming
 • Parochiekerkenbevraging
 • Parochiekerkenplan
 • Meerjarenplannen
 • Behoud, beheer en restauratie