U bent hier

Boerenmarkt Sint-Amands

Oorspronkelijke naam:
Sint-Amands
Bisdom:
Bisdom Brugge
Type bestemming:
Herbestemming
Beschermingsstatuut:
Geen
Adres:
De Coninckplein
8800 Roeselare

De parochiekerk Sint-Amands dateert van 1871 en werd gebouwd om het stijgende aantal gelovigen in de stationswijk van Roeselare op te vangen. Baron G. de Coninck de Merckem schonk een perceel om de nieuwe kerk een plaats te geven. Het ontwerp is van de hand van architect J. Schadde. Twee zijportalen dateren van 1936. De Tweede Wereldoorlog zorgde voor oorlogsschade. Onder andere het transept werd gereconstrueerd in 1961-1963. In die periode werd het beschilderde interieur gewit.

De Sint-Amandskerk werd in 2014 onttrokken aan de eredienst. Het gebouw is eigendom van de stad Roeselare die een contact voor 3 jaar afsloot met Lokaal, een boerenmarkt die elke vrijdag tussen 14 uur en 20 uur in de kerk neerstrijkt. De marktkramers zijn allen boeren uit de streek die hun waren lokaal aan de man kunnen brengen. De stad wil met dit initiatief de kerk opnieuw aan de gemeenschap geven.

Bronnen

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/

https://radio2.be/

https://www.lokaalmarkt.be/

https://www.facebook.com/