U bent hier

Bouwstenen voor een masterplan behoud en beheer van kerkelijk textiel in Vlaanderen - 2006 tot 2009

Het CRKC voerde een onderzoek naar de situatie van het kerkelijk textiel in Vlaanderen. Waarom precies textiel? Om verschillende redenen is het kerkelijk textiel een van de meest problematische soorten religieus erfgoed. Er zijn grote aantallen van aanwezig, waarvan het grootste deel al decennialang niet meer wordt gebruikt. De gebruikte materialen en technieken maken dit erfgoed ook bijzonder kwetsbaar, want gevoelig voor licht, vocht, ongedierte, vuil,… Bovendien is het textiel ook een van de minst gewaardeerde soorten religieus erfgoed, anders dan schilderijen, beeldhouwwerk of edelsmeedwerk.

Vooral bij de grote hoeveelheid recentere stukken uit de negentiende en twintigste eeuw stelde zich de vraag of dit allemaal wel bewaard moest worden. Maar al gauw bleek dat dit erfgoed nooit ernstig was gedocumenteerd of onderzocht, zodat er ook geen kader was voor de waardering ervan. De productie van kerkelijk textiel kent in Vlaanderen echter een lange traditie en grote rijkdom. Zoals aan alle rituele objecten in de eucharistieviering werd ook aan het liturgisch textiel grote zorg besteed.

Het CRKC wou met het project ‘Masterplan behoud en beheer van kerkelijk textiel in Vlaanderen’ een overzicht bieden van de productie en het gebruik van liturgisch textiel in Vlaanderen, met een klemtoon op de negentiende en twintigste eeuw. De resultaten van dit onderzoek werden gebundeld in het boek ‘Kerkelijk textiel in Vlaanderen en Brussel in de 19de en 20ste eeuw’, verschenen in 2009.

Daarnaast werd ook nagegaan hoeveel en welk kerkelijk textiel bewaard is in kerken en kloosters, in welke staat het zich bevindt en in welke omstandigheden het wordt bewaard, en welke instellingen op dit terrein actief zijn. Tegelijk werden ook de niet-professionele erfgoedbeheerders gevraagd naar hun visie op het behoud en beheer van dit textiel. Van de resultaten hiervan werd een verslag gemaakt met diverse aanbevelingen voor de sector. 

Het onderzoek werd inhoudelijk begeleid door een actieve stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse professionele erfgoedinstellingen, actief op het terrein van het behoud en beheer van kerkelijk textiel. 

 • Bisdom Gent
 • FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
 • Hogeschool Antwerpen departement conservatie-restauratie
 • KADOC
 • Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
 • Modemuseum Antwerpen
 • Monumentenwacht Vlaanderen vzw
 • Museum dr. Guislain, Gent
 • Provincie Antwerpen – dienst Erfgoed
 • Provincie Limburg – Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed
 • Provincie Oost-Vlaanderen - dienst Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium
 • Provincie Vlaams Brabant – Dienst Cultuur
Project type: Onderzoek