U bent hier

Centre Culturel NOH - Maison de la création

Oorspronkelijke naam:
Sint-Niklaaskerk
Bisdom:
Brussel en Wallonië
Type bestemming:
Herbestemming
Adres:
Sint-Nikolaasplein 3
1120 Brussel

De ontstaansgeschiedenis van de voormalige Sint-Niklaaskerk in Neder-Over-Heembeek gaat terug tot de 12de eeuw. In 1155 werd de kerk geschonken door bisschop Odon van Cambrai aan de abdij van Dielegem. Het exacte bouwjaar is niet bekend. De parochiekerk werd herbouwd in de eerste helft van de 18de eeuw waarbij de romaanse toren deels bewaard gebleven is. Het gebouw werd opgetrokken uit Ledesteen, vermoedelijk ontgonnen uit een  steengroeve vlakbij de kerk. Bij de heropbouw van de kerk werd in 1739 een nieuwe barokgevel opgetrokken. De plechtige inwijding vond plaats in 1743.

Ongeveer twee eeuwen later, in 1939, werd de Sint-Niklaaskerk onttrokken aan de eredienst door het samenvoegen van beide parochies Neder-Heembeek en Over-Heembeek. De kerk kwam in handen van de stad Brussel en werd in gebruik genomen als museum voor volkskunde. Eén jaar later, op 14 maart 1940, werd het gebouw op de lijst van beschermde monumenten geplaatst. In 1953 werd de kerk gerestaureerd en vanaf de jaren zestig werd het gebouw beheerd door de vzw Onze Kunst – l’Art chez nous (vandaag vzw Cultureel Centrum van Brussel– Centre culturel de Bruxelles), die geregeld lokale tentoonstellingen en manifestaties organiseerde.

Begin jaren 2000 werden enkele technische interventies uitgevoerd om het gebouw polyvalenter te maken, waardoor de oorspronkelijke kerkruimte verkleinde. De Cel Historisch Erfgoed liet tussen 2007 en 2009 een aantal studies uitvoeren als voorbereiding voor de restauratie en herinrichting van het cultureel centrum. De restauratiewerken gingen van start in 2012 onder leiding van aannemer RENOTEC. Het doel van de restauratie was het herstellen van de leesbaarheid van het oorspronkelijke gebouw en tegelijk het comfort van de bezoekers garanderen. Men heeft getracht op een discrete wijze nieuwe voorzieningen (verlichting en verwarming) te integreren en de verschillende materialen, volumes en decoratieve elementen terug tot hun recht te laten komen. Ook de gevel werd onderworpen aan een restauratie. Om de ingrepen op het gebouw zo beperkt mogelijk te houden, werd geopteerd om in het naburige Utopiagebouw de onthaalruimte, vestiaire, sanitair, foyer, bar en de noodzakelijke technische verplaatsbare infrastructuur onder te brengen. In 2016 werd de voormalige kerk opnieuw opengesteld voor publiek en samen met het Utopiagebouw vormt het sindsdien het Maison de la Création-Centre culturel NOH. Dit erkend cultuurcentrum door de Fédération Wallonie Bruxelles heeft als doel muziek, plastische- en podiumkunsten te gebruiken om mensen met elkaar te verbinden. Het is een plaats voor expressie waar de buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, nieuws uitwisselen, zich ontspannen en samen leren met respect voor de verschillen en de diversiteit van hun buren.

Bronnen

http://www.orgues.irisnet.be

http://www.kerkeninvlaanderen.be

https://www.brussel.be

http://www.heembeek-mutsaard-ingezoomd.be

http://www.maisondelacreation.org