U bent hier

Circusplaneet vzw

Oorspronkelijke naam:
Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Vrede
Bisdom:
Bisdom Gent
Type bestemming:
Herbestemming
Beschermingsstatuut:
Geen
Parochiekerk:
Voormalig
Adres:
Oud-Strijderslaan 3
9000 Gent

De kerk Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Vrede bevindt zich in de sociale woonwijk Malem aan de rand van Gent. Deze kerk werd gebouwd in de jaren ’50 van de vorige eeuw om een reactie te bieden op de groeiende bevolking van het ‘eiland Malem’. Op een stuk grond van de kerkfabriek van Sint-Jan Baptist verrees in 1956 de bijkerk Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Vrede naar ontwerp van architect Gerardus-Joseph Van Offeren. De kerk wordt net zoals de omliggende gebouwen zoals het schoolgebouw en de huizen die vanaf 1952 door diverse huisvestingsmaatschappijen en de stad werden opgetrokken, gekenmerkt door een regionalistische stijl met romaanse invloeden. De kerk werd in 1976 officieel benoemd tot parochiekerk met een eigen parochie en kerkfabriek.

Het bisdom Gent hertekent het parochiekerkenlandschap op basis van de hedendaagse pastorale noden. Na ruim overleg met de kerkfabriek van Malem, de parochie en het dekenaat, en na advies van de priesterraad, besliste bisschop Van Looy om de kerk in 2015 te onttrekken aan de eredienst. De laatste eucharistieviering vond plaats op 8 maart 2015. De kerkfabriek, een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, zou in theorie eigenaar kunnen blijven maar koos ervoor om over te gaan tot de verkoop van het gebouw. Elke verkoop door een openbaar bestuur is gebonden aan bijzondere richtlijnen die o.a. verplichten dat concurrentie kan spelen. Bovendien kan volgens de 'Richtlijnen van de Vlaamse Bisschoppen voor het gebruik van de parochiekerken' (2012) "de bisschop zijn goedkeuring tot herbestemming maar verlenen wanneer er een duidelijk en aanvaardbaar plan voor de herbestemming voorhanden is". Potentiële kopers moesten eerst hun doel kenbaar maken. Op basis van deze preselectie bleven twee partijen over: glasatelier Mestdagh en Circusplaneet. Biedingen op de eerste zitdag bleven onder de geschatte waarde. Op de twee zitdag gaf Circusplaneet met 325 000 euro het hoogste bod, waarna de kerk in het bezit van deze vzw kwam.

Circusplaneet vzw was sinds 2009 op zoek naar een nieuwe locatie. Volgens de vzw kwamen kerkgebouwen voor hun altijd al in aanmerking om te herbestemmen tot circusruimte. Niet alleen de hoogte spreekt hen aan. “Het zijn ook inspirerende plekken die een geschiedenis meedragen van maatschappelijk engagement en gemeenschapsvorming.” De bedoeling van de vzw was om de kerk om te toveren tot een volwaardig ‘community circus’, “een plek waar mensen samenwerken met circus als drijfveer, een plek dat aanzet tot dialoog en ontmoeting in de buurt, een plek waar jong circusgeweld kan trainen en creëren, een plek waar kinderen en jongeren op een niet-formele manier leren.” De vzw nam reeds intrek in het kerkgebouw en zette zich met haar werking “Overzet” in op interactie tussen de verschillende culturen die deze buurt rijk is.

Voor de grondige renovatie werkte Circusplaneet vzw samen met het architectenbureau Piano. Dit bureau zette ideeën om in concrete architecturale plannen die in de periode 2018-2019 werden gerealiseerd. Deze werken omvatte het plaatsen van een foyer met open deuren voor de buurt en de inrichting van een circuszaal met de nodige faciliteiten. De financiering van dit project werd mogelijk door een crowdfunding, wat het breed gedragen karakter van dit project onderlijnt. De feestelijke inwijding vond plaats op 14 september 2019.

Meer foto's en informatie over de renovatie is terug te vinden op de website van cirkuskerk.

Bronnen:
Gesprekken met Joris De Jonghe (bisschoppelijk vicaris), Jaak Taghon (voorzitter van de kerkfabriek) en Matthias Vermaelen (algemeen coördinator Circusplaneet) op 16 februari 2015

Nota haalbaarheidsonderzoek crowdfundingproject circus in de kerk, circusplaneet vzw

https://www.circusplaneet.be/

https://www.circuskerk.be/