U bent hier

Circusplaneet vzw

Oorspronkelijke naam:
Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Vrede
Bisdom:
Bisdom Gent
Type bestemming:
Herbestemming
Beschermingsstatuut:
Geen
Parochiekerk:
Voormalig
Adres:
Oud-Strijderslaan 3
9000 Gent

Op 8 maart 2015 valt het doek over de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Vrede in het gehucht Malem te Gent. Met een laatste viering neemt de parochiegemeenschap afscheid van de plek die 58 jaar diende voor de uitoefening van de openbare eredienst. Het 20ste-eeuwse kerkgebouw werd verkocht aan Circusplaneet vzw.

In de jaren '50 werd geanticipeerd op een groeiende parochiegemeenschap op het uitgebouwde "eiland" Malem. Op een stuk grond van de kerkfabriek van Sint-Jan Baptist verrees in 1956 de bijkerk Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Vrede. Een canonieke erkenning als parochie en de oprichting van een openbaar bestuur van de eredienst (kerkfabriek) volgden uiteindelijk in 1976. De kerkfabriek van Sint-Jan Baptist bleef eigenaar van het gebouw.

Het bisdom Gent hertekent het parochiekerkenlandschap op basis van de hedendaagse pastorale noden. Na ruim overleg met de kerkfabriek van Malem, de parochie en het dekenaat, en na advies van de priesterraad, besliste bisschop Van Looy om de kerk in 2015 te onttrekken aan de eredienst. De kerkfabriek, een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, zou in theorie eigenaar kunnen blijven maar koos ervoor om over te gaan tot de verkoop van het gebouw. Elke verkoop door een openbaar bestuur is gebonden aan bijzondere richtlijnen die o.a. verplichten dat concurrentie kan spelen. Bovendien kan volgens de 'Richtlijnen van de Vlaamse Bisschoppen voor het gebruik van de parochiekerken' (2012) "de bisschop zijn goedkeuring tot herbestemming maar verlenen wanneer er een duidelijk en aanvaardbaar plan voor de herbestemming voorhanden is". Potentiële kopers moesten eerst hun doel kenbaar maken. Op basis van deze preselectie bleven twee partijen over: glasatelier Mestdagh en Circusplaneet. Biedingen op de eerste zitdag bleven onder de geschatte waarde. Op de twee zitdag gaf Circusplaneet met 325 000 euro het hoogste bod.

Circusplaneet was sinds 2009 op zoek naar een nieuwe locatie. Volgens de vzw kwamen kerkgebouwen voor hun altijd al in aanmerking om te herbestemmen tot circusruimte. Niet alleen de hoogte spreekt hen aan. “Het zijn ook inspirerende plekken die een geschiedenis meedragen van maatschappelijk engagement en gemeenschapsvorming.”

De kerk van Malem ligt op een boogscheut van de huidige werkplek van de vzw. Een omgeving waar ze nu al actief zijn in het kader van de Brede School en het mobiel jeugdwerk. Met dit project willen ze een circusplek creëren waar iedereen welkom is ongeacht zijn achtergrond of leeftijd.

Om de aankoop en inrichting van de kerk tot een goed einde te brengen zet Circusplaneet een alternatieve financiering op poten. Via een crowdfundingproject kan iedereen “deelbewijzen” aankopen of een schenking doen. Bovendien krijgt de vzw wellicht financiële steun van de stad Gent.

Meer foto's en informatie over de renovatie is terug te vinden op de website van cirkuskerk.

Bronnen:
Gesprekken met Joris De Jonghe (bisschoppelijk vicaris), Jaak Taghon (voorzitter van de kerkfabriek) en Matthias Vermaelen (algemeen coördinator Circusplaneet) op 16 februari 2015

Nota haalbaarheidsonderzoek crowdfundingproject circus in de kerk, circusplaneet vzw

https://www.circusplaneet.be/

https://www.circuskerk.be/