U bent hier

24/05/2018 tot 26/05/2018
Colloquium | Walking with saints: protection, devotion and civic identity
Locatie:
Ronse

Zondag 27 mei is een hoogdag in Ronse. Dan vindt de Fiertel plaats, ongetwijfeld een van de oudste nog bestaande processies in Vlaanderen. De Fiertel wil graag door UNESCO erkend worden als werelderfgoed. Daartoe richt de stad van 24 tot 26 mei in samenwerking met KADOC een internationaal colloquium in over immaterieel erfgoed.

Het wil stilstaan bij het ontstaan en de evolutie van processies en vergelijkbare rituele handelingen die een sterke band hebben met het landschap. Het ‘religieuze landschap’ wordt niet enkel begrepen als de achtergrond waartegen een handeling plaatsvindt, maar ook als een bepalende factor in het ontstaan, de vorming en het doorgeven van spirituele activiteiten doorheen de tijd. Vandaar dat er ook oog is voor de vraag hoe recente evoluties in het landschap het voortbestaan van tradities al dan niet beïnvloeden. Hoewel er vertrokken wordt van tradities die typisch zijn voor de christelijke volkscultuur in Europa, zal er ook aandacht zijn voor ommegangen in niet-christelijke en niet-westerse culturen. Daarmee kijkt het colloquium verder dan Ronse, Vlaanderen of Europa en kan er een boeiende discussie ontstaan over het belang van ommegangen in verschillende delen van de wereld.

Een van de lezingen wordt verzorgd door CRKC-medewerkers Julie Aerts en Jonas Danckers. Ze zullen het hebben over de uitdagingen van Vlaamse plattelandsprocessies in een veranderende maatschappij, aan de hand van het voorbeeld van de Sint-Antoniusdevotie in Wolfsdonk.

Wie er zelf graag bij wil zijn kan zich inschrijven tot en met 15 mei 2018 via www.walkingwithsaints2018.com. U vindt er ook het volledige programma en alle
praktische informatie.

Aansluitend op het colloquium wordt iedereen uitgenodigd om op zondag 27 mei de Fiertel zelf
mee te stappen.