DePetrus

Oorspronkelijke naam:
Sint-Petruskerk
Bisdom:
Buitenland
Type bestemming:
Herbestemming
Beschermingsstatuut:
Monument
Parochiekerk:
Voormalig
Adres:
Heuvel 2
5261 EE Vught

De Sint-Petruskerk werd gebouwd naar het ontwerp van architect Carl Weber in het jaar 1884. Ze staat midden in het centrum van de gemeente Vught in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het gebouw bevat zowel kenmerken van de neoromaanse stijl als elementen van de Rijnlandse gotiek. De muurschilderingen in de kerk werden gemaakt door de Vughtse schilder Charles Grips. Het gebouw verving de oude Sint-Pieterskerk. Deze kerk dateerde uit de 14de eeuw en was te klein geworden om aan de noden van de plaatselijke bevolking te voldoen. Rond het jaar 1930 werden er aan de westelijke zijde van de kerk twee kapellen gebouwd. Verder werd in 1960 de kerk met de pastorie verbonden door een aanbouw.

De Sint-Petruskerk werd in 2005 aan de eredienst onttrokken vanwege de slechte staat van het gebouw en het verminderde gebruik. Het initiële plan was om het gebouw te hervormen tot een cultureel centrum. Aangezien de plannen hiervoor financieel niet realiseerbaar waren, werd in 2010 een aanvraag tot de sloop ingediend. Ook deze plannen werden gelukkig niet uitgevoerd. Begin 2011 werden onder impuls van zeven inwoners van Vught plannen ontworpen om de kerk te hervormen tot een ontmoetingsplaats. Deze zeven initiatiefnemers hebben zich verenigd in de vennootschap DePetrus. Verder was de parochie bereid om een langdurige pachtovereenkomst af te sluiten met deze vennootschap. De parochie blijft de juridische eigenaar van het gebouw. De economische eigenaar van de Sint-Petruskerk is sinds 2011 de vennootschap DePetrus. In de maand augustus van 2011 zijn de renovatiewerken van de buitenkant van de Sint-Petruskerk van start gegaan. De kosten voor deze renovatie werden deels gesubsidieerd door de Nederlandse overheid. Op 6 april 2018 heeft het nieuwe ontmoetingscentrum DePetrus zijn deuren geopend voor het publiek

De bestaande binnenruimte heeft men volledig intact gelaten en wordt momenteel gebruikt als een soort marktplaats waar de bezoeker kan doorwandelen. Deze ontmoetingsplaats omvat zithoeken, werkplekken, een leescafé met diverse boekenkasten en een open podium. Op deze plaats organiseert men op regelmatige basis tentoonstellingen. In de zijbeuken werden er telkens twee uitsparingen voorzien, waardoor de bezoeker de architectuur van de kerk kan bewonderen. Op de begane grond bevindt zich het Vuchts Museum, de Openbare Bibliotheek, Stichting Anders Bezig Zijn, de Wereldwinkel en het Wijkpunt. Het is mogelijk om ruimtes te huren. Alle boekenkasten staan op een railsysteem zodat de middenbeuk vrijgemaakt kan worden voor grotere evenementen. De vloer werd ontdubbeld en verbergt de technieken. De herbestemming gebeurde door Buro Kade.

De restauratie en herbestemming kostte meer dan 4,5 miljoen euro. Volgens het financieringsmodel zou het eigen ingebracht vermogen van de aandeelhouders terugverdiend worden inclusief een lage rendementcomponent. Er worden geen bijkomende rendementen uitgekeerd.

Foto's Pieter de Ruijter en Johan Govaerts

Bronnen

https://www.depetrus.nl
https://www.visitbrabant.com
https://www.herbestemming.nu
https://www.bezoekvught.nl
https://www.burokade.nl