U bent hier

Depotwerking

Het CRKC-depot fungeert als tijdelijk depot voor voorwerpen en collecties die nergens anders terecht kunnen en dreigen verloren te gaan of verspreid te raken. De voorwerpen wachten in het depot hun definitieve bestemming af. Als het erfgoed niet meer in de oorspronkelijke context kan bewaard worden, zoeken we samen met de betrokkenen naar de meest geschikte bestemming. Dat kan zowel binnen de Kerk zijn als in de gepaste bewaarinstellingen zoals musea en archiefinstellingen.

Voor erfgoed met een beperkte (kunst)historische waarde wordt een nieuwe bestemming gezocht via het Vraag&Aanbod systeem. De depotwerking dient ook mee als basis voor de collectie van het Museum voor Religieuze Kunst en Cultuur in de Abdij van Park.