U bent hier

Een toekomst voor de Sint-Amanduskerk van Iddergem - 2020

Vanaf 2023 krijgt de Sint-Amanduskerk van Iddergem een nieuwe bestemming. Er zullen geen misvieringen meer doorgaan in de kerk, dus is er plaats voor iets nieuws. Wat de nieuwe functie van de Sint-Amanduskerk moet worden, willen we van jou horen!

Heb je een idee voor een nieuwe invulling? Wil je jouw mening delen?

Vul het online formulier in »

 

Een kerk herbestemmen. Waarom en hoe?

Vlaanderen telt meer dan 1800 parochiekerken. Lange tijd waren deze kerken letterlijk en figuurlijk hét middelpunt van het dorp of de wijk. De laatste decennia is het aantal gelovigen en priesters geleidelijk aan afgenomen. Kerken worden minder gebruikt. Maar gemeenten blijven wettelijk wel verplicht om bij te springen in de onderhoudskosten van deze gebouwen, die in beheer zijn van lokale kerkfabrieken.

In 2011 verplichtte minister Geert Bourgeois (toenmalig minister van Binnenlands Bestuur) daarom gemeentebesturen, kerkfabrieken en centrale kerkbesturen, een langetermijnvisie op te stellen voor de parochiekerken op hun grondgebied. Voor elke Rooms-katholieke kerk moet gekozen worden uit één van de volgende scenario’s:

  • parochiekerk (onveranderde situatie)
  • medegebruik (met andere christelijke gemeenschappen)
  • nevenbestemming (erediensten én niet-kerkelijke functies onder één dak)
  • herbestemming (onttrokken aan de eredienst, niet-religieuze functie(s) voor het gebouw)

Voor de Sint-Amanduskerk van Iddergem koos men voor een herbestemming. De kerk wordt in 2023 onttrokken aan de eredienst en kan vanaf dan een nieuwe functie te krijgen. Deze keuze werd geformuleerd in het kerkenbeleidsplan van 2017, dat tot stand kwam na overleg tussen de kerkelijke overheid en de gemeente.