Nieuwsbrief

U bent hier

Einde Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland

Op 1 juli 2012 beëindigt de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN) haar activiteiten. Deze Nederlandse tegenhanger van én groot voorbeeld voor het CRKC, zette zich 35 jaar lang in voor de registratie en ontsluiting van het kunst- en cultuurbezit van de Nederlandse kerken en kloosters. Bedrijfseconomische redenen dwingen de organisatie nu tot een sluiting. Het CRKC betreurt de sluiting ten zeerste en hoopt dat er een duurzame oplossing kan gevonden worden voor de jarenlang opgebouwde expertise.

De SKKN werd in 1977 opgericht als samenwerkingsverband tussen kerken en overheid en de stichting heeft zich de afgelopen decennia kunnen ontwikkelen tot een interkerkelijke, landelijk opererende instelling die niet alleen nauw verbonden is met de kerkelijke achterban, maar ook met de erfgoedsector. De instelling registreerde het erfgoed van meer dan 4.000 kerken en kloosters, adviseerde kerken over het behoud en beheer van hun collecties en was de laatste jaren vooral actief bij de begeleiding van kerk- en kloostersluitingen.

Er wordt nu gezocht naar een instelling die het beheer van archief, bibliotheek en databank op een goede wijze kan overnemen. Wellicht zal het Museum Catharijneconvent, museum voor religieus erfgoed in Nederland, de werking verder zetten. De Raad voor Cultuur adviseerde recent positief op de aanvraag van het museum om haar wetenschappelijke taken uit te breiden met de oprichting van een ondersteuningsafdeling, die samen met de kerkgemeenschappen zorg gaat dragen voor een zorgvuldige omgang met het waardevolle Nederlandse erfgoed in de kerken.

Persbericht SKKN