Eredienstendecreet

De basisregels voor de besturen van de eredienst in Vlaanderen worden bepaald in het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten. De volledige tekst van het decreet kan u lezen in de Vlaamse Codex.

Intussen is dit decreet aan herziening toe, zoals aangekondigd werd in de nota van minister Bourgeois. Op 27 juni 2012 keurde de Vlaamse Regering het gewijzigde eredienstendecreet goed waarna het werd verkondigd op 6 juli 2012 met het bevel het in het Staatsblad te publiceren. Het gewijzigde decreet treedt in werking op 1 januari 2013.

Meer weten?

De volledige regelgeving m.b.t. de erediensten (decreten, omzendbrieven, uitvoeringsbesluiten...) vind je op de website van het agentschap Binnenlands Bestuur.

Andere interessante links met meer informatie