Erfgoed bewaren

Kloosters, abdijen en kerkfabrieken dragen vaak de zorg voor een kunsthistorisch belangrijk patrimonium. Bij hen rust de verantwoordelijkheid dit erfgoed voor volgende generaties te vrijwaren.

Weten wat je bezit, is een eerste stap en maakt een degelijke inventaris onontbeerlijk. Even noodzakelijk is het bewaren van voorwerpen onder de meest optimale omstandigheden. Met een preventieve conservatie kunnen veel problemen vermeden worden. Maar wanneer de tand des tijds toch onherroepelijk schade veroorzaakt heeft en een oordeelkundige restauratie zich opdringt, is het belangrijk te weten welke vormen van herstel moeten worden uitgevoerd, hoe dit oordeelkundig kan gebeuren en door wie.

Gebruik en opslag van objecten

Om een object optimaal te bewaren voor de toekomst, is het van primordiaal belang dit voorwerp op een goede manier te manipuleren en op te slaan na gebruik. Dit is het begin van de preventieve conservatie.

Tips voor gebruik en opslag van objecten

Onderhoud van objecten

Voor een goede bewaring is regelmatig onderhoud noodzakelijk. Stof is niet zo onschuldig als het eruit ziet. Het houdt immers vocht vast en vormt hierdoor een voedingsbodem voor schimmels en insecten. Op metaal veroorzaakt het dan weer corrosie. Regelmatig onderhoud betekent in een kerkinterieur niet hetzelfde als in de huiskamer. Verkeerd onderhoud brengt vaak meer schade toe dan het gebrek eraan.

Enkele vuistregels

Passieve conservatie

Conserveren is trachten te behouden wat je hebt. In tegenstelling tot restaureren blijft bij conserveren de toestand van het object onaangetast, maar het krijgt wel de juiste verzorging. Een object moet bewaard kunnen worden in goede omstandigheden met de juiste temperatuur en vochtigheid in de ruimte. Ook licht, ventilatie en nog vele andere omgevingsfactoren zijn van groot belang.

Tips voor klimaat- en lichtbeheersing

Actieve conservatie en restauratie

Wanneer er toch schade is opgetreden, kan men overwegen over te gaan naar actieve conservatie of restauratie. 

Met actieve conservatie worden behandelingen bedoeld die worden uitgevoerd op de voorwerpen zelf, met het doel de bestaande toestand van het object zoveel mogelijk te consolideren

Het restaureren van een voorwerp gaat verder. Daar waar conservatie streeft naar het behoud van het object, gaat restauratie een stap verder: bij restauratie wordt het object tot op zekere hoogte hersteld en 'mooier gemaakt' dan het voor de restauratie was. 

Meer over actieve conservatie en restauratie