U bent hier

Expertenforum 2011 | Het bos en de bomen: naar een selectiebeleid voor roerend religieus erfgoed - 2011

22 november 2011 | Abdij van Park Heverlee 

Steeds meer kloosters sluiten de deuren. Het debat over herbestemming en medegebruik van parochiekerken is volop aan de gang. Mogelijk krijgen sommige kerken in de toekomst een nieuwe functie. De enorme hoeveelheid roerend religieus erfgoed die daarbij vrij komt, stelt ons voor grote uitdagingen. Welke voorwerpen moeten we bewaren voor de toekomst? En hoe bepalen we de waarde ervan?

Deze vragen stonden centraal op het eerste expertenforum georganiseerd door het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC), rond het thema ‘de selectie van roerend religieus erfgoed’ of liever 'het ontwerpen van een waarderingskader en selectieplan voor roerend religieus erfgoed’.

Met het expertenforum richt het CRKC zich op professionele erfgoedwerkers of ‘erfgoedexperten’. Ze worden uitgenodigd om actief mee na te denken over de problematiek. De dag bestond uit twee delen: in de voormiddag werd er gekeken naar bestaande selectiemethoden en in de namiddag werd er gedebatteerd in kleinere groepen.

Hieronder vind je het programma en de link naar de bijhorende presentaties (op Slideshare). De verslagen van de discussiegroepen in de namiddag vind je links bij 'bijlagen'.

Webtip

Bij de Nederlandse Handreiking Roerend Religieus Erfgoed hoort ook een website, waar je o.a. de handreiking kan downloaden: www.handreikingroerendreligieuserfgoed.nl

Programma

9u00   Ontvangst met koffie
9u30 Inleiding – Jan Klinckaert, CRKC
9u40

Naar een selectiebeleid voor roerend religieus erfgoed in Vlaanderen - Petra Veldman, CRKC

10u10

De Handreiking Roerend Religieus Erfgoed in Nederland - Marc de Beyer, Museum Catharijneconvent Utrecht

10u50Koffiepauze
11u10 

Selecteren bij archivalisch, bibliothecair en documentair erfgoed - Carine Dujardin & Godfried Kwanten, KADOC-KULeuven

11u50

Het collectiebeleid van het Huis van Alijn en de problematiek van volksdevotie - Els Veraverbeke, Huis van Alijn

12u30Middagpauze (broodjeslunch)
13u35

Debat in vier groepen rond centrale stelling

14u45Koffiepauze 
15u00Reflectie en plenair debat
16u15Einde 
 


Project type: Vorming roerend