U bent hier

Veel gestelde vragen

Advies en begeleiding CRKC

» Bij wie kan ik terecht voor advies?

Iedereen kan bij ons terecht met al zijn vragen of problemen rond religieus erfgoed en het beheer ervan. We proberen je zo snel mogelijk verder te helpen, met een concreet antwoord of met een doorverwijzing naar een andere organisatie. Algemene informatie vind je ook op deze website, bijvoorbeeld in de rubrieken wegwijs in religieus cultureel erfgoed en wegwijs in onroerend kerkelijk erfgoed.

De medewerkers van het CRKC verlenen u graag eerstelijnsadvies met betrekking tot:

Religieus cultureel erfgoed

 • Inventarisatie van objecten
 • Collectiebeheer
 • Kunsthistorisch advies (iconografie, dateringen, toeschrijvingen…) en expertise
 • Behoud en beheer van kunst- en historische voorwerpen zoals liturgische gewaden, relieken en devotionalia…
 • Restauratie en conservatie van (kerkelijke) kunstvoorwerpen
 • Selectie van objecten
 • Archief- en bibliotheekzorg
 • Organisatie van tentoonstellingen voor religieuze kunst
Onroerend kerkelijk erfgoed
 • Valorisatie, medegebruik, neven- en herbestemming
 • Parochiekerkenbevraging
 • Parochiekerkenplan
 • Meerjarenplannen
 • Behoud, beheer en restauratie
» Wat kost het?

Algemene adviezen kunnen meestal per mail of telefonisch worden behandeld en zijn kosteloos. Soms rekenen we eventuele onkosten aan, bijvoorbeeld wanneer een medewerker ter plaatse komt. Bij uitgebreider advies op maat spreken we over een begeleiding.

Voor een intensieve begeleiding vragen we een vergoeding, op basis van een vooraf opgestelde kostenraming en rekening houdend met de werklast en tijdsbesteding.  Herbestemmingen die volgen op een inventarisatie door het CRKC zijn kosteloos. Hierbij rekenen we enkel bijkomende onkosten aan (verplaatsingskosten van de CRKC medewerker, huur of aankoop van materiaal etc.).  

» Wat verstaan jullie onder intensieve begeleiding?

In tegenstelling tot eerstelijnszorg, waarbij we op een al dan niet eenvoudige vraag een antwoord geven of advies verlenen, gaat begeleiding verder. Begeleiding impliceert een intensievere samenwerking met de vragende partij en vergt maatwerk. Voorbeeld is de begeleiding van een herbestemming van een erfgoedcollectie van een congregatie die verhuist of zijn werking stopzet.