U bent hier

Veel gestelde vragen

Herbestemming van erfgoedcollecties door CRKC

» Wat zijn de taken van het CRKC bij herbestemming?

Samen met alle betrokkenen werkt het CRKC bestemmingsplannen uit voor religieuze erfgoedcollecties die niet langer op hun oorspronkelijke locatie kunnen blijven.

Het CRKC pleit ervoor dat het cultureel erfgoed van een klooster- en kerkgemeenschap bij voorkeur bewaard en beheerd wordt door de gemeenschap voor wie en op de plaats waarvoor het bestemd was. Daar behoudt het ook het best zijn betekenis. 

De opheffing van huizen van religieuze instituten, verhuizingen, interne reorganisaties of gebrek aan mankracht of ruimte dwingen echter steeds vaker tot het zoeken naar een goede nieuwe bestemming voor (een deel van) het roerend erfgoed. Daarvoor kan u beroep doen op het CRKC. Samen met alle betrokkenen werken we een haalbaar bestemmingsplan uit. Een goede en aangepaste herbestemming draagt bij tot het verder behoud van de (deel)collectie.