U bent hier

Veel gestelde vragen

Vraag en Aanbod CRKC

» Hoe objecten aanbieden?

Hebt u zelf liturgische voorwerpen die niet meer gebruikt worden en een nieuwe bestemming mogen krijgen? Dan plaatsen wij deze voorwerpen voor u in onze Vraag & Aanbod-databank.

Bezorg ons via vraagenaanbod@crkc.be van elk aangeboden object een duidelijke foto. Bij grote objecten, zoals beelden, vermeldt u bij voorkeur de afmetingen. Vermeld hierbij ook uw telefoonnummer zodat wij u kunnen contacteren wanneer er een nieuwe bestemming voor het object gevonden is.

» Wat is Vraag & Aanbod?

Vraag & Aanbod is een van de manieren waarop het CRKC probeert een zinvolle herbestemming te zoeken voor dakloos geworden religieus erfgoed. Het betreft erfgoed dat omwille van kloostersluitingen, -fusies of verhuizingen, of om een andere reden niet meer gebruikt wordt. Religieuze voorwerpen die nog in goede staat zijn en bruikbaar zijn in de hedendaagse liturgie, worden via het CRKC aangeboden aan kerkelijke instellingen voor liturgisch hergebruik. Daarnaast zoekt het CRKC samen met de betrokkenen naar andere oplossingen voor erfgoed dat niet langer op zijn oorspronkelijke locatie kan blijven en werkt hiervoor bestemmingsplannen uit.

» Voor wie?

Alle kerkelijke instellingen (kerkfabrieken, kloosters, ziekenhuizen, scholen...) kunnen gebruik maken van de databank en objecten aanvragen.

Ook voor kapellen en andere gebouwen in privébezit kunnen objecten aangevraagd worden onder bepaalde voorwaarden. Neem hiervoor contact op met het CRKC.

» Hoe werkt het?

De beschikbare voorwerpen kan u online bekijken in de CRKC-databank. Daarvoor hebt u een wachtwoord nodig. Ook het aanvragen van de objecten gebeurt online, tenzij er bij de beschrijving een rechtstreeks contactpersoon staat.

» Hoe een wachtwoord aanvragen?

Dat kan via het formulier 'aanvraag wachtwoord'. Nadat wij uw gegevens geverifieerd hebben, krijgt u per e-mail een document met uw persoonlijke inloggegevens waarmee u kan inloggen op de CRKC-databank.

» Hoe de databank raadplegen?

Met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord kan u inloggen op de CRKC-databank. U kan dan zoeken op soort object, titel, materiaal, afmetingen... Elk voorwerp heeft zijn unieke code (V&A-code). Deze code moet u doorgeven als u objecten wil aanvragen.

» Hoe objecten aanvragen?

De objecten aanvragen doet u via het formulier 'aanvraag objecten'. Dit geldt enkel voor objecten die het CRKC in depot heeft. Eens wij uw aanvraag ontvangen hebben, neemt onze depotmedewerker contact met u op om praktische afspraken te maken. De objecten worden in principe opgehaald in ons depot of op de oorspronkelijke locatie.

Staat er bij de beschrijving van het object een contactpersoon vermeld, dan betekent dit dat wij de objecten niet in depot hebben. U kan dan rechtstreeks contact opnemen met de opgegeven contactpersoon om praktische afspraken te maken.

» Wie is eigenaar?

Wanneer u goederen verkrijgt via Vraag & Aanbod, wordt u daar de volledige eigenaar van. De objecten worden in handgift overgedragen. Ze moeten dan ook opgenomen worden in de inventaris van uw klooster of kerk. Ook moet de overdracht en de opname in de inventaris van de kerkfabriek bekend gemaakt worden aan de toezichthoudende overheden, namelijk het provinciebestuur en het bisdom.

» Wat kost het?

De objecten worden kosteloos overgedragen. Voor elk afgehandeld dossier wordt wel een administratieve bijdrage van € 50 aangerekend. Eén dossier bestaat uit de aanvraag van maximaal vijf items (= vijf V&A-codes in de databank). U mag zoveel dossiers indienen als u wil.

Wanneer goederen rechtstreeks via de eigenaar worden verkregen, dus zonder tussenkomst van het CRKC, worden uiteraard geen administratiekosten aangerekend.

Eventuele transportkosten zijn altijd voor eigen rekening.