GBJ De Zande

Oorspronkelijke naam:
Sint-Vincentius a Paolo
Bisdom:
Bisdom Brugge
Type bestemming:
Herbestemming
Beschermingsstatuut:
Monument
Landschap
Parochiekerk:
Nee
Adres:
Bruggesteenweg 130
8755 Ruiselede

Het Rijksopvoedingsgesticht in Ruiselede trekt in het midden van de 19de eeuw in de gebouwen van een voormalige suikerfabriek. Bij de ingebruikname in 1849 is er in het gesticht een binnenkapel. In 1860 wordt de kapel vervangen door een neogotisch bouwwerk centraal in de achterste vleugel. Het is een grote kapel die ruimte biedt aan 300 personen. Tijdens WO I wijzigt de bestemming van de kapel. De Duitsers gebruiken het gebouw als bommenopslagplaats voor het nabijgelegen vliegveld. In 1972 is er een grote storm die veel schade aanricht waarna de kapel vanaf 1975 geen specifieke functie meer krijgt.

In 2013 lanceerde de Vlaams Bouwmeester in opdracht van de Vlaamse overheid een open oproep voor een ontwerpwedstrijd om de leegstaande en verwaarloosde kapel te restaureren en een nieuwe functie te geven. Het doel van de opdracht was een herbestemming als schoolgebouw voor de gemeenschapsinstelling. Hootsmans Architectuurbureau haalde de opdracht binnen.

In de kapelruimte zitten twaalf klaslokalen. Naast de theorielokalen is er ook een bibliotheek, een informaticalokaal en een leraarskamer. In de kelder zijn er ruimtes voor fitness en voor audiovisuele en creatieve technieken.

De volledige kapelruimte is ingenomen door ruimtehoge scheidingswanden met een passage rondom die fungeert als klimaatbuffer. De wanden laten veel licht binnen. Voor het bepalen van de inplanting en de vorm van de openingen is de architect uitgegaan van de stand van de zon op de langste en kortste dag van het jaar. Ook met een aantal zichtlijnen uit de rondgang werd rekening gehouden. GBJ De Zande in Ruiselede heeft zowel een open als een gesloten inrichting. Beide zijn ontsloten via de kapelruimte. Voor de gesloten inrichting is er een nieuwe ingang aan de noordwestzijde van het gebouw. De trappen en de technieken zijn opgenomen tussen en in de nieuwe scheidingswanden. De bestaande structuur wordt gerespecteerd en niet beschadigd. De nieuwe materialen onderscheiden zich van de oude. Het resultaat is een functioneel en ecologisch gebouw. Hootsmans Architectuurbureau werkte samen met Bureau Bouwtechniek, ABT en Architectenbureau Van Acker en Partners.

Bronnen

https://inventaris.onroerenderfgoed.be
http://www.scholenbouwen.be
https://www.flickr.com
http://www.hootsmans.com
http://b-b.be
http://www.vlaamsbouwmeester.be
http://www.herbestemmingkerken.be