Grote Kerk

Oorspronkelijke naam:
Grote Kerk
Bisdom:
Buitenland
Type bestemming:
Herbestemming
Beschermingsstatuut:
Monument
Parochiekerk:
Voormalig
Adres:
Oudestraat 26
4351 Veere

De Onze-Lieve-Vrouwekerk of Grote Kerk ligt in de historische kern van Veere. De kerk, die ingewijd werd in 1543, is het symbool van de geschiedenis van de kleine oude havenstad. In 1809 werd het religieuze gebouw door de Britse vloot beschoten en in 1811 door de Fransen verbouwd tot een hospitaal voor gewonde soldaten. Die plaatsten negen houten vloeren in de ruimte. De gotische ramen werden dicht gemetseld. Nadien volgde een periode van verval. Om het gebouw voor de sloop te behoeden kocht de staat de Grote Kerk van Veere in 1881 aan, als het eerste Rijksmonument van Nederland. Sindsdien valt het monument onder de verantwoordelijkheid van de Rijksgebouwendienst.

Al sinds de jaren negentig heeft de monumentale kerk een culturele functie. MuziekPodium Zeeland organiseert hier een dertigtal concerten per jaar, voornamelijk klassieke muziek, maar ook hedendaagse en oude muziek. Er vinden ook tentoonstellingen in de kerk plaats.

In mei 2004 vond de oplevering plaats van de culturele herbestemming van de kerk. Dit was een feestelijk moment in een proces dat een ontwikkeling van tien jaar doorliep. In 1996 werden Marx & Steketee architecten BV door de toenmalige rijksbouwmeester Wytze Patijn geselecteerd voor het ontwerpen van de culturele invulling. De huidige gebruiker, de Stichting Nieuwe Muziek, werd pas later bekend. De ontwerpopgave waar Marx & Steketee was enerzijds het monument intact te laten en de bewogen geschiedenis van de Grote Kerk te laten spreken, en anderzijds het culturele gebruik in steeds wisselende configuraties optimaal te ondersteunen. De hoofdentree kwam terug onder de toren, met een nieuw entreeportaal. De toren fungeert vanaf 2005 als tentoonstellingsruimte over de geschiedenis van de Grote Kerk. De noordelijke en zuidelijke zijbeuken, ter weerszijden van de entree, zijn voorzien van ruimten ten behoeve van kaartverkoop, koffiebar en een kleine winkel.

De nieuwe architectonische ingreep in het dwarsschip bestaat uit een vlak betonnen vloerveld met daarop twee stalen prothesen aan weerskanten van het podium. Deze constructies dragen houten vloeren die in feite de reconstructie zijn van een deel van de door de Fransen gebouwde ziekenhuisvloeren die rond 1880 weer gesloopt zijn. Op, onder en aan deze vloeren staan en hangen facilitaire units ten behoeve van de podiumfunctie die door Stichting Nieuwe Muziek wordt ingevuld: kleedruimten, inspeelruimten, kantoren, toiletten, bergingen en technische ruimten.

Bronnen

Tiny Polderman, Geschiedenis van de Grote Kerk Veere, 2007

http://www.architectenweb.nl/

http://www.muziekpodiumzeeland.nl/

https://nl.wikipedia.org/

http://www.absolutefacts.nl/