U bent hier

Heilige Geestkapel

Oorspronkelijke naam:
Heilige Geestkapel
Bisdom:
Aartsbisdom - Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen
Type bestemming:
Herbestemming
Beschermingsstatuut:
Monument
Parochiekerk:
Nee
Adres:
Minderbroedersgang 1
2800 Mechelen

De Heilige Geestkapel in Mechelen ligt tegenover de Sint-Romboutskathedraal, op de hoek van de Minderbroedersgang.

De eenbeukige kapel, onder een zadeldak, is op het einde van de dertiende eeuw gebouwd voor de Tafel van de Heilige Geest van de Sint- Romboutsparochie: een liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor behoeftige parochianen. In de gotische kapel worden missen opgedragen en aalmoezen uitgereikt. Het aanpalende Heilige Geesthuis doet dienst als bewaarplaats voor de goederen die aan de armen worden uitgedeeld.

Met de Franse Revolutie worden de Heilige Geesttafels opgeheven. Hun bezittingen gaan naar het Bureel van Weldadigheid. Ook deze instelling zet zich in voor de lokale behoeftigen en gebruikt de kapel als wachtzaal voor de armen die hun bijdrage komen halen. Tot 1860 fungeert de kapel ook als catecheselokaal.

Rond 1910 restaureert de Mechelse architect Edmond Peel het zandstenen gebouw. Hier en daar doet de architect een aanpassing: onder het centrale spitsboogvenster in de voorpuntgevel voegt hij een drielobbige nis met offerblok toe en in de noordwestelijke zijgevel plaatst hij vier spitsboogvormige tweelichten en twee toegangsdeuren.

De kapel is sinds 25 maart 1938 beschermd als monument omwille van haar artistieke, oudheidkundige en historische waarde. De Heilige Geestkapel heeft een hoge zeldzaamheidswaarde als getuige van dertiende-eeuwse kapelarchitectuur.

In 1968 koopt de stad de kapel en het aangrenzende Heilige Geesthuis. Tijdens ingrijpende verbouwingswerken wordt ze ingericht als toneelscène. Na de oplevering in 1972 neemt het “Mechels Stadspoppentheater” de kapel in gebruik. In 1997 wijzigt de naam van het stadspoppentheater naar “De Maan”.

De Maan gebruikt de Heilige Geestkapel en het Heilige Geesthuis tot net voor de start van de restauratie van de gebouwen in april 2013. De restauratie kadert in een grondige renovatie van de gehele site rond het Cultuurcentrum. De kapel wordt ontdaan van alle recente ingrepen. Door de betonnen tussenvloeren en wanden te verwijderen krijgt ze haar originele volume terug. Dankzij de restauratie zijn de historische interieurelementen, waaronder een altaarschildering en enkele nissen, en de eiken dakspanten opnieuw in al hun glorie te bewonderen. De restauratieplannen zijn getekend door de architecten van Beeck & Hermans bvba en Architectenburo OoSTPool. De uitvoering was in handen van aannemer Building nv uit Ranst. De restauratiekost van de twee gebouwen bedraagt 800.000 euro en is gefinancierd door een toelage van de Vlaamse overheid en de stad.

Sinds maart 2016 zijn de deuren van de middeleeuwse Heilige Geestkapel opnieuw geopend. Intussen heeft De Maan meer ruimte gekregen in enkele nieuw gebouwde volumes aan het Cultuurplein. Zowel de Heilige Geestkapel als het Heilige Geesthuis staan terug ter beschikking van de stad. Het stadsbestuur gebruikt de gebouwen als evenementenlocatie. Het "Autonoom Gemeente Bedrijf Mechelen Actief in Cultuur” verzorgt de exploitatie ervan. Zowel particulieren als bedrijven kunnen de gerestaureerde gebouwen tegen een vergoeding gebruiken voor evenementen, zoals meetings, huwelijksfeesten en tentoonstellingen. Wie de twee gebouwen samen huurt – in totaal een oppervlakte van 270 vierkante meter - kan dit aan een verminderde prijs. De inkomsten die de verhuur oplevert faciliteren nieuwe cultuurprojecten.

In het verleden gingen er al verschillende evenementen door in de Heilige Geestkapel, waaronder “Ongehoord”, een alternatief muziekfestival van vier jonge Mechelaars, en een stockverkoop van zes lokale winkeliers.

Bronnen

https://inventaris.onroerenderfgoed.be

http://www.mechelenblogt.be

http://architectenbeeckhermans.be

http://www.mechelen.traveltopper.eu

http://www.mechelen.traveltopper.eu

http://www.21bis.be

http://www.gva.be

http://www.gva.be