U bent hier

Hemelsbreed: project divers religieus erfgoed in Vlaanderen - 2019 tot 2023

Het project brengt het erfgoed en de erfgoednoden van de verschillende erkende erediensten in kaart. CRKC-PARCUM en KADOC-KU Leuven (voor het protestants-evangelisch erfgoed) slaan daarvoor de handen in elkaar.

We peilen naar de noden van de anglicaanse, de Israëlitische, de islamitische, de orthodoxe en de protestants-evangelische eredienst op het vlak van onroerend, roerend en immaterieel religieus erfgoed. Voor de rooms-katholieke eredienst is een dergelijk onderzoek al gebeurd.

Het onderzoek verloopt via een brede bevraging van de lokale geloofsgemeenschappen en van de koepelorganisaties van de verschillende erediensten.

Met de resultaten werken we in samenspraak met de erediensten concrete actielijnen uit voor erfgoedzorg. Het eindrapport stellen we voor tijdens een studiedag in het najaar van 2019 samen met praktijkvoorbeelden.

Alle info op de website Diversreligieusergoed.be

Project type: Onderzoek