Nieuwsbrief

U bent hier

Herbestemd schilderij Gaspar de Crayer tentoongesteld in Gent

In het Musée de Flandre in Cassel (FR) loopt momenteel de overzichtstentoonstelling "Tussenin Rubens en Van Dyck. Gaspar de Crayer, een hofschilder", die deze onterecht vergeten meester van de barokkunst in de kijker zet. Het Museum voor Schone Kunsten in Gent gaf voor deze expo drie schilderijen en een selectie tekeningen van de schilder in bruikleen. Bij deze gelegenheid is in het Gentse museum een collectiepresentatie te zien die de schilder en zijn nauwe band met Gent belicht. Onder de noemer "Onlosmakelijk verbonden. Gaspar de Crayer en Gent" zijn enkele werken te zien die te groot waren om naar Cassel af te reizen. 

Herbestemming en vandalisme

Een van de werken die hier te zien zijn, kreeg vorig jaar door tussenkomst van het CRKC een nieuw onderkomen in de collectie van het Gentse MSK. Het schilderij met de heilige Catharina van Alexandrië is afkomstig uit het klooster van de Gasthuiszusters Augustinessen van Brussel, waar het een plek had in de kapel. Toen er plannen waren om de kapel over te dragen aan de Brusselse Sint-Janskliniek, moest een oplossing gezocht worden voor de erfgoedcollectie. De zusters klopten aan bij het CRKC en wij gingen op zoek naar een nieuwe thuis voor het patrimonium. Veel liturgisch materiaal kreeg een herbestemming in een religieuze context via Vraag & Aanbod. Dit monumentale werk van Gaspar de Crayer behoorde tot de topstukken uit deze collectie. Het Museum voor Schone Kunsten in Gent toonde zich bereid het schilderij in bruikleen te nemen.

In een verder verleden viel dit werk van De Crayer ten prooi aan vandalisme. Een dief sneed het hoofd van de heilige Catharina uit het doek. Tijdens een restauratie bij het KIK werd de schade inmiddels hersteld en kreeg Catharina een nieuw hoofd.

GaspardeCrayer

De collectiepresentatie rond Gaspar de Crayer in het MSK in Gent nodigt de bezoeker eveneens uit om de stad in te trekken. In de Gentse kerken - waar het CRKC momenteel werkt aan de inventaristaie van het roerend erfgoed - vind je immers nog heel wat werk van De Crayer terug. Zowel de tentoonstelling in het Musée de Flandre in Cassel en de collectiepresentatie in het MSK in Gent zijn nog tot en met 4 november 2018 te bezoeken.

 

Tussen Rubens en Van Dyck. Gaspar de Crayer, Musée de Flandre
>> Meer info

Gaspar de Crayer en Gent. Onlosmakelijk verbonden, MSK Gent
>> Meer info