U bent hier

Herbestemming erfgoedcollecties

Samen met alle betrokkenen werkt het CRKC bestemmingsplannen uit voor religieuze erfgoedcollecties die niet langer op hun oorspronkelijke locatie kunnen blijven.

Het CRKC pleit ervoor dat het cultureel erfgoed van een klooster- en kerkgemeenschap bij voorkeur bewaard en beheerd wordt door de gemeenschap voor wie en op de plaats waarvoor het bestemd was. Daar behoudt het ook het best zijn betekenis. 

De opheffing van huizen van religieuze instituten, verhuizingen, interne reorganisaties of gebrek aan mankracht of ruimte dwingen echter steeds vaker tot het zoeken naar een goede nieuwe bestemming voor (een deel van) het roerend erfgoed. Daarvoor kan u beroep doen op het CRKC. Samen met alle betrokkenen werken we een haalbaar bestemmingsplan uit. Een goede en aangepaste herbestemming draagt bij tot het verder behoud van de (deel)collectie.

Voor advies en begeleiding bij de her- of nevenbestemming van cultusgebouwen voor de openbare eredienst, inzonderheid de parochiekerken, kan u terecht bij het departement Onroerend Religieus Erfgoed.


Een bestemmingsplan opstellen

De basis voor een bestemmingsplan is de inventaris. Op basis van de inventaris kunnen we de collectie analyseren en helpen om keuzes te maken. Op basis van verschillende criteria wordt een kerncollectie bepaald. Voorwerpen die daartoe behoren vertellen het verhaal van het klooster of de abdij van waar ze afkomstig zijn: ze hebben een nauwe band met de congregatie of orde, hebben een grote (kunst- of cultuur)historische waarde of zijn om een andere reden heel bijzonder.

Waar naartoe met de voorwerpen?

De kerncollectie wordt best zo lang mogelijk bewaard bij de oorspronkelijke eigenaar. Soms kunnen voorwerpen ook een nieuwe bestemming vinden binnen de eigen congregatie, orde of een verwante religieuze of kerkelijke instelling. Andere voorwerpen hebben een uitgesproken museale waarde en kunnen bij voorkeur museaal herbestemd worden. Nog andere voorwerpen lenen zich tot kerkelijk of liturgisch hergebruik. De laatste komen in aanmerking voor ons systeem van Vraag & Aanbod. Ook verkoop van sommige stukken met commerciële waarde is niet uitgesloten, op voorwaarde dat ze niet tot de kerncollectie behoren.

Kostprijs 

Herbestemmingen die volgen op een inventarisatie door het CRKC zijn kosteloos. Hierbij rekenen we enkel bijkomende onkosten aan (verplaatsingskosten van de CRKC medewerker, huur of aankoop van materiaal etc.). In andere gevallen wordt een offerte opgesteld en een overeenkomst gesloten.