U bent hier

Herbestemming kerncollectie broeders van Dale, Kortrijk - 2014

De broeders van Dale deden eind 2012 beroep op het CRKC om de inventaris van het roerend  erfgoed in hun klooster aan de Minister Vanden Peereboomlaan in Kortrijk op punt te stellen. Met wat ondersteuning slaagden zij erin om een degelijke basisinventaris op te stellen, voorzien van foto’s van alle objecten. Toen bleek dat ze begin februari 2014 het klooster zouden verlaten, namen de broeders opnieuw contact op met het CRKC. Er werd besloten de inventaris in te voeren in de CRKC-databank en er werden gesprekken gestart met lokale en regionale partners. De congregatie werd immers in 1761 in Kortrijk zelf gesticht door priester Jozef van Dale. 

Enkele stukken damasten altaarlinnen werden opgenomen door het Kortrijkse Vlasmuseum. Drie schilderijen, de kelk van Vader van Dale van de hand van de Kortrijkse zilversmid Philip Devos, en een 20ste-eeuwse monstrans met schenkingsinscriptie werden opgenomen in de collectie van het Broelmuseum. Het Abdijmuseum Ten Duinen kon een ciborie en kelk van een Kortrijkse zilversmid toevoegen aan zijn collectie.  De relieken gingen naar het bisdom Brugge. Een waardevolle kelk van de hand van de Gentse zilversmid Vermandele kreeg een plaatsje in het STAM (Stadsmuseum Gent). Het archief- en documentatiemateriaal tenslotte, kon terecht bij KADOC-KU Leuven, evenals een representatieve selectie typische kleding van de broeders. Een belangrijk deel van de kerncollectie, die de geschiedenis van de broeders illustreert, is zo in veiligheid gebracht voor de toekomst.