U bent hier

Het Bint - Sint-Franciscus

Oorspronkelijke naam:
Sint-Franciscus
Bisdom:
Bisdom Gent
Type bestemming:
Nevenbestemming (gedeeld gebruik)
Beschermingsstatuut:
Geen
Parochiekerk:
Ja
Adres:
Wijnveld 255
9112 Sinaai

Ondanks haar 'jeugdige' leeftijd heeft de Sint-Franciscuskerk een bewogen geschiedenis achter de rug. De kerk werd in 1955 opgericht door de minderbroeders-franciscanen om dienst te doen als kloosterkerk. De paters namen op 11 september 1995, afscheid van hun kerk. De laatste pater, Antoon Seurynck, bleef nog enkele jaren tweemaal per week de mis opdragen in de kerk. Het gehele domein werd in 1997 herverdeeld. Het schooltje en de kerk kwamen in het bezit van de Sint-Catharinaparochie van Sinaai. Het bisdom Gent verzocht Patrick D'Haenens om de zondagsdienst te verzorgen. In 2007 verloor de kerk dan toch haar functie als wijkkerk. Op 23 september 2007 was er de laatste mis. Van 2007 tot 2010 stond de kerk leeg.

Op dat moment was vzw Het Bint al enige tijd op zoek naar onderdak voor hun kantoren. De kerkfabriek van Sint-Catharina reageerde op de oproep en besloot om de kerk ter beschikking te stellen. Het Bint is een pluralistische organisatie van professionele medewerkers die zich richt tot volwassen personen met een (vermoeden van een) beperking die zelfstandig wonen of de intentie hebben om zelfstandig te wonen. De kernactiviteit van de dienst is het ondersteunen van deze personen in hun leefsituatie. Vanuit deze kernactiviteit wil Het Bint bijdragen tot de sociale integratie van personen met een beperking.

Het werd en is een win-winsituatie. De beide vzw's sloten een gebruiksovereenkomst met garanties voor de komende twintig jaar. Het Bint moet niet huren op de dure privé-markt en de kerk kon na twee jaar opnieuw open voor de eredienst. Het altaar bleef behouden en er zijn nog een honderdtal zitplaatsen. Het Bint koos voor het 'box-in-box' principe waarbij een extra bouwschil in de bestaande kerk werd ingebracht. Het is een houten constructie met veel ramen en voldoende zicht op de kerkgewelven. Door dit systeem is het mogelijk om de kantoor- en vergaderruimtes afzonderlijk te verwarmen. De werken kwamen tot stand onder leiding van architect Frans Nonneman en duurden ongeveer een half jaar.

De gebedsruimte is open tijdens de kantooruren van Het Bint. Er vinden nog gebedswaken, woorddiensten en sporadisch ook doopsel- en begrafenisvieringen plaats. Tijdens de jaarlijkse kermis is er nog een eucharistieviering en ook de wijding van de paarden wordt traditioneel voorafgegaan door een viering in de Sint-Franciscuskerk. De kerk valt onder het beheer van de kerkfabriek van Sint-Catharina en is dus een bijkerk. De contacten tussen het Bint en de kerkfabriek zijn positief en constructief.

Bronnen:
Informatie via pastoor Patrick D'Haenens, lid van de kerkfabriek Christiane Vercauteren en directeur van Het Bint Ilse De Jonge
http://www.standaard.be/   
Foto's Kristof De Jonghe