U bent hier

Het Godshuis (evenementenlocatie)

Oorspronkelijke naam:
Het Godshuis
Bisdom:
Bisdom Gent
Type bestemming:
Herbestemming
Beschermingsstatuut:
Monument
Dorpsgezicht
Parochiekerk:
Nee
Adres:
Leemweg 11
9980 Sint-Laureins

Het Godshuis werd in 1843 opgericht met het fortuin van Antonia Van Damme. Ze zou met de bouw van een hospitaal haar zielenrust hebben willen afkopen omdat het fortuin werd vergaard door de verkoop van kerkelijke goederen tijdens de Franse Revolutie. In die tijd  waren zieken ook aangewezen om zich met paard en kar naar Brugge te begeven. Naast een hospitaal voorzag Antonia Van Damme ook een hospice voor ouderlingen en een tehuis voor wezen.
De Doornikse architect Justin Bruyenne tekende de plannen voor het monumentale, neoclassicistische complex. Bij de inwijding in 1849 werd de kapel tot openbare bidplaats geconsacreerd. Het Godshuis werd bediend door de zusters van de Kindsheid Jezus. Na de dood van de Antonia Van Damme werd het eigendom geschonken aan de Commissie voor Openbare Onderstand van de gemeente. Vanaf 1970 raakte het complex steeds meer in verval. Na jaren van onderzoek werd het pas in 1986 als monument beschermd. Van 1990 tot aan de start van de restauratiewerken in 2002 stond het Godshuis leeg. Alle waardevolle elementen werden geplunderd, tot en met de vloerbekleding.
Uiteindelijk werd het complex verkocht aan Lofting Group en Condominium uit Gent. Er werd gekozen voor een herbestemming tot feestzaal, congrescentrum en hotel.

Bronnen:
Z.n., 'In ander licht: Herbestemming van religieus erfgoed', M&L Cahier 17, Agentschap R-O Vlaanderen, 2009, 80-84
http://www.godshuis.be/wie-zijn-we/historiek.aspx