Het Sacrament

Oorspronkelijke naam:
Sint-Julianakapel
Bisdom:
Bisdom Brugge
Type bestemming:
Herbestemming
Beschermingsstatuut:
Geen
Parochiekerk:
Voormalig
Adres:
Moorselsesteenweg 129
8800 Roeselare

De vroegere Sint-Julianakapel in de wijk Vossemolen in Rumbeke zou vroeger dienst gedaan hebben als parochiekerk. De kerk is gebouwd tijdens het interbellum.

Het gebouw werd herbestemd als event-locatie. In 2013 nam vzw De Schaduw de uitbating voor haar rekening met als doelstelling om een commerciële poot uit te bouwen die de culturele werking van de vzw kan blijven garanderen. De vzw baat ook de herbestemde Wezekapel uit.

Bronnen

http://hetsacrament.be/