U bent hier

Hoe moet een kerkenbeleidsplan eruit zien?

Gemeenten met minstens één beschermde kerk

Volgens artikel 2.1 van het onroerenderfgoeddecreet is een kerkenbeleidsplan een schriftelijk document dat eerst door het representatief orgaan van de betrokken eredienst en vervolgens door de gemeente- of de provincieraad werd goedgekeurd en dat een lokaal gedragen langetermijnvisie biedt voor alle gebouwen die bestemd zijn voor de betrokken eredienst op het grondgebied van de gemeente of provincie. De langetermijnvisie moet minimaal volgende basisgegevens bevatten:

  1. een beschrijving van de betrokken gebouwen bestemd voor de eredienst, met onder meer hun cultuurhistorische waarde, hun architecturale mogelijkheden, hun bouwfysische toestand;
  2. de situering van elk gebouw bestemd voor de eredienst in zijn ruimtelijke omgeving;
  3. een beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie van de betrokken gebouwen bestemd voor de eredienst en
  4. een onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie van de betrokken gebouwen, inclusief een plan van aanpak hoe de toekomstige invulling met nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden onderzocht.

Deze definitie is gebaseerd op de definitie die voorkomt in de conceptnota.

Gemeenten met alleen niet-beschermde kerken

Het decreet betreffende de toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst spreekt over het opstellen van een langetermijnvisie en baseert zich op de definitie die voorkomt in de conceptnota. Daarin staat dat de strategische visie basisgegevens moet omvatten betreffende:

  1. de parochiekerken als gebouw, met onder meer de cultuurhistorische waarde, de architecturale mogelijkheden, de bouwfysische toestand, de mogelijkheid tot compartimentering, …
  2. de parochiekerk in zijn ruimtelijke omgeving; 
  3. het actuele gebruik en de functie van de parochiekerk; 
  4. mogelijke interesse van andere actoren.

Een kerkenbeleidsplan (of langetermijnvisie op de gebouwen van de eredienst) moet dus minimaal de elementen van bovenstaande definities bevatten. Het plan hoeft geen lijvig document van tientallen pagina's te zijn, maar dient wel op zijn minst invulling te geven aan de decretale vereisten.

 

1. Wat is een kerkenbeleidsplan? >

2. Hoe moet een kerkenbeleidsplan eruit zien?

3. Waarom een kerkenbeleidsplan? >

4. Het kerkenbeleidsplan opstellen >

5. Kerkenbeleidsplan in de praktijk brengen >

 

< Terug