U bent hier

Hotel Mariënhage

Oorspronkelijke naam:
Mariënhage
Bisdom:
Buitenland
Type bestemming:
Nevenbestemming (gedeeld gebruik)
,
Herbestemming
Beschermingsstatuut:
Monument
Parochiekerk:
Nee
Adres:
Kanaalstraat 4
5611 CS, Eindhoven

Op de restanten van het oude kasteel Ten Hage trokken de augustijner kanunniken in 1422 een klooster op. Het klooster kreeg de naam “Ons Lieve Vrouwen op die Haghe”.
De beeldenstorm bracht een einde aan de eerste honderdvijftig jaar vredig bestaan:
in 1566 werd het klooster geplunderd. Vijftien jaar later, ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog, stak het Staatse leger het klooster in brand. Nog geen twee jaar later, in 1583, werd de oostzijde van het klooster door beschietingen beschadigd.
Pas in 1628 zou het klooster herbouwd worden.

In 1686 nam de Staten-Generaal de gebouwen en landsdomeinen van het klooster in beslag. Het klooster bleef tot 1790 de residentie van de rentmeesters van de prins van Oranje. Na de onrust van de Franse Revolutie en de Napoleontische Oorlogen werd het klooster weer gebruikt als woonhuis. In 1890 wist de Nederlandsche Augustijner Missie het complex te kopen en een jaar later werd opnieuw een klooster opgericht. In 1898 werd een nieuwe kerk, de Paterskerk opgericht. Niet veel later stichtten de paters een school, het Gymnasium Augustinianum.

Deze school werd al snel te groot om binnen de muren van het klooster te huisvesten. Daarom veranderde de school van locatie. De vrijgekomen kloostergebouwen werden eigendom van de gemeente.

Aangezien de Augustijnen de instandhouding en renovatie van de gebouwen niet konden bekostigen, zijn zij op zoek gegaan naar aanvullende gebruikers, waarbij het klooster verschillende publieksgerichte functies vervult.
Na grootschalige verbouwingen werden delen van het complex, waaronder het Augustinianum omgevormd tot een hotel met congres en conferentieruimten en restaurant. In de Paterskerk worden nog steeds de erediensten gehouden.

Bronnen:

Wikipedia.org

Monumentenregister.cultureelerfgoed.nl

Herbestemming.nu

Cobouw.nl