Nieuwsbrief

U bent hier

Inspiratiegids voor nieuw gebruik van parochiekerken voorgesteld

Leven in de kerk toont 45 realistische praktijkvoorbeelden uit Vlaanderen

Vandaag stelde PARCUM-CRKC een nieuwe publicatie voor. Het boek Leven in de kerk is een praktische gids boordevol inspiratie voor kerkbesturen, gemeentebesturen en investeerders die met een religieus gebouw aan de slag willen gaan. De publicatie brengt 45 voorbeelden van valorisatie, medegebruik, nevenbestemming of hergebruik van religieuze gebouwen samen die de afgelopen decennia in Vlaanderen werden gerealiseerd. Daarnaast schetst het boek ook de typische Vlaamse context met de voorgeschiedenis, de geldende regelgeving, de statuten en het aspect kerkenbeleidsplannen.

PARCUM-CRKC verwierf in 2012 door de Vlaamse overheid een erkenning als expertisecentrum voor onroerend religieus erfgoed. Sindsdien werden tal van praktijkvoorbeelden van nieuw gebruik van religieuze gebouwen verzameld. De voorbeelden – die zowel uit nationale als internationale context afkomstig zijn – kunnen geraadpleegd en doorzocht worden via een databank op de website www.crkc.be. De nieuwe publicatie Leven in de kerk brengt hieruit een uitgekiende selectie van Vlaamse voorbeelden die als inspiratie kan dienen voor al wie voor een dergelijk vraagstuk staat. Want in steeds meer religieuze gebouwen is een ondubbelzinnig gebruik van de ruimte voor de eredienst niet meer mogelijk. Daar dringt de zoektocht naar nieuwe toepassingen zich op. De grootste uitdaging daarbij is tot een oplossing te komen gedragen door de lokale gemeenschap, tegemoetkomend aan de noden én op maat van het gebouw met zijn eigen specifieke erfgoedwaarden. Dit nieuwe boek kan daarbij een leidraad vormen.

We gebruiken kerken steeds minder of anders. Als Agentschap Onroerend Erfgoed zoeken we samen met onze partners creatief naar oplossingen om een nieuwe maatschappelijke functie aan kerkgebouwen te geven. We doen dit met respect voor de erfgoedwaarde van deze monumenten. Deze gids biedt veel inspirerende voorbeelden om een nieuw hoofdstuk aan het verhaal van een kerk toe te voegen. Dat is de beste manier om de zorg voor ons rijk en gevarieerd kerkpatrimonium nog meer vanzelfsprekend te maken.
Sonja Vanblaere, administrateur-generaal Agentschap Onroerend Erfgoed

 

Leven in de kerk is te koop voor € 44,95 in onze webshop.