U bent hier

Inventarisatie

De eerste opdracht van het expertisecentrum voor onroerend religieus erfgoed was om het landschap van de parochiekerken van Vlaanderen in kaart te brengen via een bevraging. Dit is de eerste stap van het kerkenbeleidsplan. Het CRKC wil de instanties die betrokken zijn bij het beheer en de toekomst van de parochiekerken in Vlaanderen concrete gegevens ter beschikking stellen waarmee het beleid voor de beleidsperiode 2014-2019 kan onderbouwd worden. De gegevens uit de bevraging werden na de verwerking ervan, aan de lokale en centrale kerkbesturen en de bisdommen teruggekoppeld. Het datapakket parochiekerken is doorzoekbaar via onze databank parochiekerken. De gegevens dienden ook voor de opmaak van de publicatie Atlas van het religieus erfgoed in Vlaanderen. Het CRKC inventariseert ook voorbeelden van valorisatie, medegebruik, neven- en herbestemming van religieuze gebouwen en ontsluit ze in de databank praktijkvoorbeelden.