U bent hier

In kaart brengen tradities Goede Week - 2015 tot 2020

Elk jaar op Witte Donderdag wordt in het Sint-Julianusgasthuis in Antwerpen een Pelgrimstafel georganiseerd. Er worden enkel visgerechten geserveerd omwille van de vastentijd. Midden op de tafel staat een Christusbeeld ingesmeerd met boter. Boter was een luxeproduct en moeilijk verkrijgbaar. Het gebruik dateert uit de 16de eeuw wanneer een Spaanse edelman volgens de legende zijn zielenheil wilde verzekeren door het schenken van een som geld voor het inrichten van een jaarlijkse maaltijd waar twaalf arme mannen (naar analogie met de twaalf apostelen) aan kunnen deelnemen. De Pelgrimstafel vindt onderdak in de galerie 'De Zwarte Panter' aan de Hoogstraat. De galerie is gehuisvest in de voormalige kapel van het Sint-Julianusgasthuis. Dit gasthuis is tevens een rustpunt voor bedevaarders die op weg zijn naar Santiago de Compostela. De bedevaarders kunnen er maximum drie nachten verblijven.

Pelgrimstafel Sint-Julianusgasthuis

Het gebruik van de Pelgrimstafel kadert in een ruimer geheel gebruiken op Witte Donderdag en tijdens de Goede Week. Zo bestaat er ook de gewoonte om op Witte Donderdag zeven kerken te bezoeken en daar te bidden bij het uitgestalde Heilig Sacrament als gedachtenis aan het Laatste Avondmaal. De zeven kerken verwijzen naar de zeven Romeinse basilieken. In andere plaatsen, bijvoorbeeld te Rupelmonde, bestond het gewoonte om na de voetwassing tijdens de avonddienst op Witte Donderdag van op de eerste verdieping van het stadhuis een vijftal manden met 'Apostelbrokken' (stukken brood) naar beneden te werpen. Het brood werd door de omstaanders opgeraapt en mee naar huis genomen. Ook worden op Witte Donderdag en Goede Vrijdag processies gehouden of passierelieken vereerd.

Deze gebruiken zijn slechts een greep uit de rijke waaier aan tradities die in verband kunnen worden gebracht met de viering van de Goede Week binnen de christelijke traditie. In het kader van haar immaterieel erfgoedwerking zal CRKC deze tradities in kaart trachten te brengen en de traditiedragers bijstaan met het opstellen van een borgingsplan. Meer informatie over immaterieel erfgoed via www.immaterieelerfgoed.be.

Website Sint-Julianusgasthuis