Kan ik de resulaten van de parochiekerkenbevraging raadplegen?

Elke kerkfabriek kon na het invullen van de bevraging een verslag downloaden. Daarnaast gaf het CRKC een samenvatting per gemeente ter beschikking van de kerkfabrieken en de centrale raden. Ook de gemeenteambtenaren kunnen over deze samenvatting beschikken.

Bovendien zal het CKRC alle gegevens invoeren in de ODIS-databank. Via een zoekscherm op onze website zijn de basisgegevens beschikbaar.