U bent hier

Kapel Sancta Maria

Oorspronkelijke naam:
Kapel der conventuelen
Bisdom:
Aartsbisdom - Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen
Type bestemming:
Herbestemming
Beschermingsstatuut:
Geen
Parochiekerk:
Nee
Adres:
Tiensestraat 78
3000 leuven

Het klooster van de minderbroeders-conventuelen is sinds het vertrek van de laatste pater in 2003 ingenomen door de school Sancta Maria. Het oude klooster werd in 1969 afgebroken en vervangen door een nieuwbouw. De kapel dateert nog van 1886. Voor dat de minderbroeders-conventuelen hun intrek namen, huisvestte het klooster de orde van de dominicanen.

De sluiting van de kapel had een grote impact op de buurt omdat er nog dagelijks enkele vieringen plaatsvonden. De school kreeg een petitie overhandigd van buurtbewoners met de vraag om de kapel publiek toegankelijk te houden.

In 2004 startten de werken om het klooster in te richten tot klaslokalen en de kapel om te vormen tot polyvalente ruimte. De school hield rekening met de vraag van de buurtbewoners. De kapel werd niet onttrokken aan de eredienst waardoor er buiten de schooluren nog steeds vieringen kunnen plaatsvinden.

In de kapel werd een grote inklapbare tribune geplaats. Dit laat toe om een grote groep mensen een comfortabele plek te geven, met bovenaan de tribune een uitzonderlijk zicht op de glasramen. Met dit systeem is er geen definitieve verstoring van de ruimtelijkheid. Een gelijkaardig voorbeeld is terug te vinden de kapel van het Iers college in Leuven. Een grondige restauratie van de gewelven en dakstructuur was nodig.

De school heeft aandacht voor de waardevolle erfgoedkenmerken van de kapel. Bovenop de oude vloer, die deels zichtbaar blijft, is een nieuwe vloer gelegd. De biechtstoelen zijn afgeschermd met glazen panelen, de oospronkelijke neogotische muurschildering is deels blootgelegd, het orgel blijft bewaard en bespeelbaar, glasramen zijn afgeschermd, etc. Een nieuwe doorgang in de zijmuur geeft toegang tot de rest van de school. 

De kapel wordt intensief gebruikt voor verschillende activiteiten en kan door de leerlingen gereserveerd worden. Volgens de directeur, Willy Lemmens, doet de kapel iets met de leerlingen. "Er hangt een zekere rust en sereniteit die diepe indrukken nalaat. Ondanks de rooms-katholieke connotatie komen in de kapel leerlingen met een verschillende religieuze achtergrond op een respectvolle manier samen."

Voor de restauratie en de inrichting gebruikte de school eigen middelen aangevuld met subsidies van AGION.

Bronnen

Gesprek met directeur Willy Lemmens

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/

https://www.nieuwsblad.be/