U bent hier

Kapel van de Ontluiking

Oorspronkelijke naam:
Kapel van het De La Salle-centrum
Bisdom:
Aartsbisdom - Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen
Type bestemming:
Herbestemming
Parochiekerk:
Nee
Adres:
Hendrik Placestraat 47
1702 Groot-Bijgaarden

De geschiedenis van de Kapel van de Ontluiking is vergroeid met de geschiedenis van de oude benedictinessenabdij uit de 12de eeuw, waarvan momenteel enkel nog ruïnes overblijven. Op het einde van de 19e eeuw vonden de Broeders van de Christelijke Scholen er een gepaste stek om hun werk in Vlaanderen te onderbouwen. Op de grondvesten van het 16de-eeuwse abdissengebouw werd in 1924 een bezinningscentrum opgericht met een eigen kapel. De kapel heeft vijf traveeën en een koor van twee traveeën met een rechte stuiting en rondboogvormige muuropeningen met glas in lood.

Het Vlaams Lasalliaans Perspectief heeft thans haar hoofdkwartier voor het pedagogisch en pastoraal beheer van de Vlaamse scholen en werken van haar netwerk op deze plaats ingericht. Net als de Broeders van de Christelijke scholen laat ook het VLP zich inspireren door hun stichter: Jean-Baptiste De La Salle, die baanbrekend werk had verricht voor al wie zich met onderwijs bezig houdt. De La Salle maakte het onderwijs toegankelijk voor de kinderen van arbeiders en armen.

De kapel van het de la Salle-centrum werd ingrijpend vernieuwd in 2011. Het project werd volledig gefinancierd door de Broeders van de Christelijke Scholen en uitgevoerd door ontwerpteam tc plus. Dit is een interieurarchitectuurbureau onder leiding van Tom Callebaut (andere projecten: de 'Blauwe Zone', de weekkapel in Torhout en de Sint-Niklaaskerk in Willebroek). De architectuur van de kapel werd onveranderd bewaard, op de restauratie van glasramen na. Van buitenaf bekeken is er op het eerste zicht niets veranderd. Het interieur onderging echter een grote transformatie. De bezoeker treedt binnen in een open, ogenschijnlijk onbestemde ruimte: er is geen centrum, geen richting en er zijn geen beelden. Een wit plafond, muren bezet met witte luiken gescheiden door fijne rode lijnen, wit zand als vloerbedekking. Een zware “weggerolde steen” in de apsis doet herinneren aan de steen voor het graf van Jezus. De “kapel van de ontluiking” interpreteert deze steen als een positief element: enerzijds eindigde Jezus’ aardse leven hier, anderzijds begon zijn leven opnieuw aan de andere kant van het graf. De steen moet de “ontluiker” bij uitstek voorstellen, beginpunt van het nieuwe licht dat gelovigen koesteren. Het kapelproject wil, in navolging van het Vaticanum II, door het creëren van een andere ruimte, de kern raken van wat met zingeving, sacrale bewogenheid, godsdienstigheid, evangelisch leven, riten, genezing en verlossing bedoeld wordt.

Gelieve voor een bezoek aan de kapel contact op te nemen met de beheerder.

Bronnen:
http://www.tc-plus.be/
http://www.vlp-scholennetwerk.be/