U bent hier

Kenniscentrum

Bibliotheek

De wetenschappelijke handbibliotheek biedt de medewerkers van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur inhoudelijke ondersteuning bij de uitoefening van hun taken. De gespecialiseerde bronnen betreffende religieus cultureel erfgoed en onroerend kerkelijk erfgoed zijn publiek toegankelijk. De bibliotheek blijft groeien en de inventaris zal daarom meermaals per jaar geüpdatet worden.

Wil je een werk uit onze bibliotheek raadplegen?

Zoek in het document bibliotheekinventaris naar het gewenste werk en mail voor een afspraak naar info@crkc.be met vermelding van titel en auteur. Inzage kan enkel ter plaatse.

Publicaties

Het CRKC voorziet als expertisecentrum tevens in informatieverstrekking door middel van publicaties: via de pagina Publicaties zijn deze gemakkelijk online te bestellen.

Initiatieven omtrent onroerend religieus erfgoed

Sinds de oprichting van het CRKC en het departement Onroerend Religieus Erfgoed zijn er talrijke initiatieven genomen om de problematiek rond het beheer, de valorisatie, het medegebruik en de her- en nevenbestemming van religieus erfgoed te bespreken. Een niet-exhaustieve lijst van deze initiatieven kan u hier terugvinden.

Dissertaties onroerend religieus erfgoed

Het CRKC houdt een lijst bij van dissertaties die gemaakt worden in de verschillende onderwijsinstellingen in Vlaanderen en Brussel rond het thema onroerend religieus erfgoed. U kan de lijst van dissertaties hier raadplegen. Studenten die rond dit thema werken, mogen hun werk altijd melden.

Dienstverlening CRKC

Meer informatie over wat het CRKC voor u kan betekenen vindt u via de pagina's Roerend Erfgoed en Onroerend Erfgoed. Voor meer gerichte vragen kunt u terecht bij de Veel gestelde vragen, of kunt u één van onze medewerkers contacteren.