U bent hier

Kenniscentrum Vlaamse Steden

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

Het Kenniscentrum Vlaamse Steden is een interlokale vereniging, opgericht door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) en dertien Vlaamse Centrumsteden (Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout). Het Kenniscentrum wil de stedelijkheid in Vlaanderen versterken en bijdragen tot betere stedelijke organisatie, dienstverlening en beleid.

In het kader van de toenemende problematiek van leegstaande kerken lanceerde het Kenniscentrum Vlaamse Steden de website www.herbestemmingkerken.be. Hiermee wil ze steden en gemeenten de mogelijkheid bieden zich te laten inspireren door kansrijke mogelijkheden voor gedeeltelijke of volledige herbestemmingen van kerkgebouwen.