Nieuwsbrief

U bent hier

Kerk in de kijker | De gouden kubus van Leegkerk

In Leegkerk bij Groningen zocht Stichting Groninger Kerken naar een manier om 'meervoudig ruimtegebruik voor maatschappelijke, culturele en spirituele activiteiten' in het kleine dorpskerkje mogelijk te maken. Een nieuw interieurconcept maakt de ruimte opnieuw levendig en leefbaar als ontmoetingsruimte voor de lokale gemeenschap en als ankerplaats in een bovenlokaal netwerk. Een mysterieuze gouden kubus speelt de hoofdrol in dit herbestemmingsverhaal.

Lees meer over de kerk van Leegkerk op onze databank praktijkvoorbeelden.