Nieuwsbrief

U bent hier

Kerk in de kijker | Moderne sportzaal in schoolkapel Zwijnaarde

Schoolkapellen zijn niet zelden in de loop der tijd in onbruik geraakt en gedegradeerd tot opslagplaats. Verschillende voorbeelden tonen dat een nieuw elan voor deze vaak monumentale gebouwen mogelijk is. In onze kerk in de kijker van oktober 2017 kon u al kennismaken met het concept van polyvalent gebruik van een schoolkapel in Deinze. Het project van de Sint-Pauluskapel uit Zwijnaarde is een 'vroeg' voorbeeld van nieuw gebruik met kwaliteitsvolle architecturale en vormelijke ingrepen. De Sint-Paulusschool nam een architect onder de arm voor de reconversie tot sportzaal. De kapel werd ontdaan van christelijke symbolen, schilderijen en glasramen. De transformatie van een kapel in neostijl naar een uitgeklede sportruimte was een bewuste en weldoordachte keuze.

Bekijk in onze databank de fiche van de schoolkapel van Zwijnaarde, daar geven we een kort overzicht van andere herbestemde (school)kapellen en kerken met sportinfrastructuur.