U bent hier

Kerkenbeleidsplan in de praktijk brengen

Het CRKC begeleidt kerk- en gemeentebesturen bij de implementatie van de kerkenbeleidsplannen. In overleg met de ruime lokale gemeenschap gaat het CRKC na welke deadlines er zijn, welk specifiek traject nodig is voor een bepaalde kerk en welke personen en instanties hiervoor aangesproken kunnen worden. Voor het uitwerken van haalbaarheidsstudies werkt het CRKC samen met partners zoals de Vlaamse streekintercommunales, het Projectbureau Herbestemming Kerken, het agentschap Onroerend Erfgoed, de Vlaamse bisschoppen ... We begeleiden participatietrajecten om binnen elk type bestemming (valorisatie, medegebruik, neven- en herbestemming) tot een gedragen resultaat te komen.

Download hier onze powerpointpresentatie met meer info over welke stappen je kan ondernemen om een kerkenbeleidsplan te implementeren.

1. Wat is een kerkenbeleidsplan? >

2. Hoe moet een kerkenbeleidsplan eruit zien? >

3. Waarom een kerkenbeleidsplan? >

4. Het kerkenbeleidsplan opstellen >

5. Kerkenbeleidsplan in de praktijk brengen


< Terug