Nieuwsbrief

U bent hier

Kerkenbeleidsplannen: stand van zaken - zomer 2017

In heel wat gemeenten wordt naarstig doorgewerkt aan het opstellen en afwerken van kerkenbeleidsplannen. Het agentschap Onroerend Erfgoed vraagt een plan dat de verschillende punten uit de definitie van het onroerenderfgoeddecreet behandelt, aangevuld met een attest van het bisdom en een gemeenteraadsbesluit.

Begin juni voldeden 21 kerkenbeleidsplannen volledig aan de voorwaarden, 57 plannen kregen de principiële goedkeuring van het agentschap. Dit aantal goedkeuringen zal na de gemeenteraden van juni nog toenemen. Op onze website blijft de basisinfo over kerkenbeleidsplannen beschikbaar, zoals het sjabloon waarin alle gevraagde informatie kan worden opgenomen.

De 130 gemeentes die een restauratiedossier op de wachtlijst van het agentschap hebben staan, dienen vóór 1 oktober 2017 over een goedgekeurd kerkenbeleidsplan te beschikken. Het CRKC kan definitieve versies van kerkenplannen nakijken vooraleer een principiële goedkeuring gevraagd wordt aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Het attest van het bisdom en het gemeenteraadsbesluit (bijvoorbeeld na de gemeenteraad van september) kan later nog worden doorgestuurd aan het agentschap voor een definitieve ontvankelijkheidsverklaring vóór 1 oktober. Gemeentes zonder dossier op de wachtlijst dienen pas over een goedgekeurd plan te beschikken van zodra ze een nieuwe erfgoedpremie voor een kerk willen aanvragen.

Het CRKC beantwoordde ondertussen reeds uit 155 gemeentes vragen over kerkenbeleidsplannen en rondde de laatste week ook de intensieve begeleidingstrajecten in de gemeentes Zingem en Kruishoutem af.