Kloostererfgoed

Parochiekerken zijn publiekrechtelijk religieus erfgoed. Dit type erfgoed is welbekend en courant in beeld in ons Vlaamse landschap. Naast parochiekerken zijn er nog andere vormen van onroerend religieus erfgoed die niet zoals parochiekerken publiekrechtelijk beheerd worden, maar een privaatrechtelijke beheersstructuur hebben. Ze zijn vaak beeldbepalend in hadden zoals parochiekerken een grote invloed op de ontwikkeling van dorpen en steden. Daarom voelen we ons nauw betrokken bij dit erfgoed.

Het CRKC biedt sinds 1 januari 2017 een dienstverlening aan voor het onroerend religieus erfgoed van de Vlaamse religieuzen. Het gaat specifiek over de gebouwen die voorkomen op de inventaris van het onroerend erfgoed. Een bevraging zet de noden van de religieuzen over hun onroerend patrimonium in de verf. Naast uitdagingen naar het dagelijkse beheer van de gebouwen staan de religieuzen voor complexe uitdagen naar neven- en herbestemming van hun patrimonium. Het CRKC reikt hen een helpende hand.