U bent hier

Kunstkerk Bossuit

Oorspronkelijke naam:
Sint-Amelberga
Bisdom:
Bisdom Brugge
Type bestemming:
Herbestemming
Beschermingsstatuut:
Geen
Parochiekerk:
Voormalig
Adres:
Doorniksesteenweg z.n.
8583 Bossuit

De neogotische Sint-Amelbergakerk van Bossuit werd in 2008 onttrokken aan de eredienst. Nadat de gemeente een aantal pistes had onderzocht in functie van conservatie en restauratie werd een commissie samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Avelgem, de Vlaamse Landmaatschappij, Onroerend Erfgoed, de Vlaamse Bouwmeester, de intercommunale Leiedal, de gebiedswerking van de provincie West-Vlaanderen en enkele externe deskundigen. De commissie schreef een project uit voor hedendaagse kunstenaars die een voorstel konden indienen voor een artistieke transformatie van de kerk. Twee laureaten kozen voor een gedeeltelijke instandhouding en begeleide verruïnering. Voor de uitvoering van dit project werd uiteindelijk het ontwerp ‘Repeat’ van de Brits-Amerikaanse kunstenares Ellen Harvey gekozen. Ze speelt in op de behoefte aan kwalitatieve publieke ruimte en, vanuit het culturele gegeven, dat de kerk als gebouw een centrale positie blijft innemen in het dorpsweefsel.

De kerk werd eerst gestript en omgevormd tot gecontroleerde ruïne. Het dak, de vloer, deuren en vensters werden weggenomen en tegen de muren werden klimplanten geplaatst. Er werd een nieuwe terrazzovloer aangelegd. In de vloer werd in licht grijs de schaduw van de kerk van Avelgem verwerkt die in de Eerste Wereldoorlog werd verwoest. Lijnen en volumes, eveneens in het grijs, verwijzen naar de ribben van de gewelven, de contouren van de zuilen, de hoofd- en zijaltaren, de biechtstoelen en de preekstoel.

Omkaderd door de muren ontvouwt zich een plein dat door de dorpsbewoners voor feesten en evenementen wordt gebruikt. Dit is helemaal in de geest van de ontwerper die de kunstkerk ziet als een sacrale, rituele en gemeenschapsvormende plek. De nieuwe ruimte wordt gebruikt voor allerlei sociale en culturele evenementen. Door de gesloten muren wordt deze ruimte afgescheiden van het omliggende kerkhof, dat nog steeds wordt gebruikt voor begraving.

Bronnen:

www.archiblogbe.blogspot.be

https://www.vlaamsbouwmeester.be