U bent hier

La Peinturette

Oorspronkelijke naam:
Sint-Martinus
Bisdom:
Bisdom Gent
Type bestemming:
Herbestemming
Beschermingsstatuut:
Monument
Dorpsgezicht
Parochiekerk:
Voormalig
Adres:
Westremstraat 1
9230 Wetteren

De Sint-Martinuskerk en haar omringende kerkhof zijn gebouwd op een verhevenheid in het dorp en samen vormen ze een beeldbepalend element in de gemeente. Hoewel de kerk al sinds 1936 een beschermd monument is, zou het tot 1986 duren vooraleer de dorpskom als dorpsgezicht zou worden beschermd.
De Sint-Martinuskerk werd het eerst vermeld in een document uit 1145. Het bestaande schip gaat waarschijnlijk terug tot het romaanse zaalkerkje uit deze periode. Op het einde van de dertiende of het begin van de veertiende eeuw werd een vierkante toren op de plaats van het koor gebouwd. De kapel met gotische spitsboogvensters tegen de zuidmuur van deze toren stamt uit de vijftiende eeuw.
In de zestiende eeuw onderging de kerk een transformatie. De toren werd verhoogd en de bouw van een vijfzijdig koor breidde de kerk uit naar het oosten toe. De kleine sacristie in de zuidoostelijke oksel stamt eveneens uit de zestiende eeuw.
Op het einde van de zestiende eeuw (1595) brandde het schip en de zuidelijke transeptarm uit. In het begin van de zeventiende eeuw begon de wederopbouw, beginnend met het Laurentiuskoor in 1602. In 1612 begonnen de werken aan het schip. Ook de noordelijke transeptarm werd in deze eeuw gebouwd.
In het midden van de volgende eeuw werd een stucplafond in het schip aangebracht. Ook werden toen het meubilair en de hoofdingang in Lodewijk XVI-stijl gebouwd.

De kerk wordt sinds januari 2018 niet langer gebruikt voor de eredienst. Om leegstand en verdere aftakeling van het gebouw te voorkomen sloot de gemeente Wetteren een jaarlijks verlengbare overeenkomst af met antiquair Willem Fouquaert, waardoor de kerk van Westrem aan hem ter beschikking gesteld wordt voor zijn antiekzaak. Het bijhorende kerkhof is niet in deze overeenkomst opgenomen. Willem Fouquaert staat in voor het klein onderhoud en een constante verwarming van de kerk tot minimum tien à twaalf graden. In de overeenkomst werd ook bepaald dat de historische informatie over de kerk ontsloten moet worden.
De kerk is tijdens de openingsuren toegankelijk voor toeristen en in samenspraak met de dienst Cultuur van de gemeente kunnen er kleine evenementen en tentoonstellingen georganiseerd worden.
Deze overeenkomst blijft tijdelijk, in afwachting van een definitieve herbestemming.

Bronnen:

Eenwetteren.be

Nieuwsblad.be

Inventaris.onroerenderfgoed.be

Parochielaarnewetteren.be