Laudato Si'

Oorspronkelijke naam:
Sint-Lucaskerk
Bisdom:
Bisdom Antwerpen
Type bestemming:
Nevenbestemming (gedeeld gebruik)
,
Herbestemming
Beschermingsstatuut:
Geen
Parochiekerk:
Voormalig
Adres:
Ernest Claesstraat 5
2050 Linkeroever

De Sint-Lucaskerk is een annexe van de Sint-Anna-ten-Drieënkerk op Linkeroever en wordt niet meer gebruikt door de parochie. De kerkfabriek gaf de kerk in opstal aan Sant' Egidio die het gebouw compartimenteerde en gebruikt als gebedsruimte, klasruimte voor naschoolse opvang van buurtkinderen (School van Vrede) en Laudato Si', een innovatief socio-ecologisch initiatief dat streeft naar integratie en activering van kwetsbare mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Het project focust op duurzaamheid, via hergebruik en recyclage, en op gemeenschapsopbouw in de wijk.

In Laudato Si' worden tweedehandskleding en gebruikte spullen ingezameld, in samenwerking met De Kringwinkel Antwerpen gesorteerd en nadien opnieuw te koop aangeboden. Daarnaast is er ook een naai- en herstelatelier waar men aan lage prijzen kleren kan laten aanpassen. Er is ook een gezellige coffeecorner waar buurtbewoners van verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten.

De bouw van de Sint-Lucaskerk startte in 1973 en kaderde in de nieuwe voorzieningen voor 'Europark', een nieuwe wijk op Linkeroever die plaats moest bieden aan 9000 inwoners. Het gebouw werd ingewijd door Mgr. Daem op 6 april 1974. In 2005 werd de Sint-Lucaskerk bijkerk van Sint-Anna-ten-Drieën nadat de drie parochies op Linkeroever samensmolten tot één nieuwe parochie met één kerkfabriek. Laudato Si' werd feestelijk geopend op 15 september 2018. In de Sint-Lucaskerk worden geen misvieringen meer gehouden. De kerk is echter niet officieel onttrokken aan de eredienst.

Het derde kerkgebouw op Linkeroever, de kapel Onze-Lieve-Vrouw-ter-Schelde, werd in 2000 vernield door een brand en in 2004 onttrokken aan de eredienst. Enkel het voorportaal met Mariabeeld bleef bewaard. De kerkfabriek gaf het samen met de terreinen in opstal aan de Scouting Linkeroever die er een nieuwbouw zette.

Foto's: kerkfabriek Sint-Anna-ten-Drieën Laudato Si'.

Bronnen

https://www.santegidio.be/

http://www.sint-anna-ten-drieen.be/