U bent hier

Maria Gorettikerk

Oorspronkelijke naam:
Onze-Lieve-Vrouw-Koninginkerk
Bisdom:
Bisdom Gent
Type bestemming:
Medegebruik
,
Nevenbestemming (multifunctioneel gebruik)
Beschermingsstatuut:
Geen
Adres:
Blaisantsvest 37
9000 Gent

Het stadsvernieuwingsproject “Bruggen naar Rabot” poogt de Gentse wijk Rabot-Blaisantvest beter te verbinden met het centrum en het noorden van de stad. Met dit project wilt het Gentse stadsbestuur de wijken uit de negentiende-eeuwse arbeiderskwartieren nieuw leven inblazen door te investeren in openbaar groen en kwalitatieve woningen. Binnen het kader van “Bruggen naar Rabot” krijgt ook de Onze-Lieve-Vrouw-Koninginkerk, beter gekend als de Maria Gorettikerk een nevenbestemming.

Deze bouw van deze kerk in 1960 werd gefinancierd door de lokale omwonenden. De inwijding vond plaats in 1961. Het ontwerp, met haar losstaande klokkentoren van beton, is van de architect Rutger Langaskens. Daarbij sluit de kerk sterk aan bij andere naoorlogse kerken uit het Gentse.

De Maria Gorettikerk was niet enkel een plaats voor katholieke vieringen. Ook de protestantse gemeenschap (ICCG) maakten gebruik van het kerkgebouw. Later kwam daar de Dominusgemeenschap nog bij.

In 2015 werd de kerk geschonken aan de VZW Heilig Kerst, bestaande uit Dominicus en ICCG. Zij zijn verantwoordelijk voor het verdere onderhoud van de kerk en staan in voor de renovatie. Het is de bedoeling om het gebouw om te vormen tot een ruimte voor allerlei niet-commerciële activiteiten. Zo wordt de winterkapel met sacristie omgevormd tot een multifunctionele ontmoetingsplaats met de naam “Blaisanterie”. Op de gronden achter de kerk is een nieuw buurtpark gepland, met een terraszone die op de kerk aansluit.


Bronnen:

Kerknet.be

Kerkeninvlaanderen.be

Stad.gent.be