U bent hier

Monumentale Kerken Gent - 2012

Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur biedt niet alleen algemeen advies maar stelt ook zijn expertise ter beschikking bij de begeleiding van grotere projecten. In deze context voerde het CRKC van 1 oktober tot 31 december 2012 een opdracht uit voor de vzw Monumentale Kerken Gent. De vzw werd opgericht met als doel de samenwerking tussen de vijf Gentse centrumkerken te bevorderen. Het gaat hierbij om de Sint-Baafskathedraal, de Sint-Niklaaskerk, de Sint-Michielskerk, de Sint-Jacobskerk en de Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk.

De opdracht van het CRKC was tweeledig: zowel het bieden van inhoudelijke ondersteuning bij de promotie van de vzw, als de opmaak van een actieplan voor de actualisering van de bestaande inventarissen van het roerend kunst- en cultuur-patrimonium van de betrokken kerken. Bij bezoeken aan de vijf kerken werd vastgesteld hoeveel en welk erfgoed aanwezig is en wat de eventuele problemen en mogelijkheden zijn. Daarbij werden de bestaande inventarissen onderzocht op hun actuele bruikbaarheid en volledigheid.

Op basis van deze gegevens werd het actieplan opgesteld om de komende jaren voor elke kerk een inventaris op te maken die geschikt is voor het beheer van het roerend erfgoed.